Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 1:18-24

Ngày 22 tháng 12

 

Bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.  (Mát-thêu 1:18)

 

         Trong khoảng hai tháng đầu sau khi phụ nữ có thai, sự sống mới hình thành trong bí ẩn.  Nhưng tất cả những điều ấy thay đổi khi người phụ nữ bắt đầu cho người ta biết mình đang có thai.  Sự phát triển bên trong trước đây không được nhận thấy nay nhẹ nhàng nhưng rõ ràng thông báo cho thế giới biết là:  “Tôi đang có thai”.

         Có lẽ cũng vào thời gian này, người ta nhận ra Mẹ Ma-ri-a đang có thai.  Người con của Mẹ đã được thành thai trước khi Mẹ về chung sống với thánh Giu-se, giờ đây tỏ mình ra cho thế giới.  Không thể nào nhầm lẫn:  Mẹ Ma-ri-a đang mang thai.  Nếu ở trong tình huống tương tự, có nhiều phụ nữ lại cố gắng giấu đi việc mang thai.  Nhưng tất cả những dấu hiệu trong Kinh Thánh đều diễn tả Mẹ Ma-ri-a hãnh diện về việc mình có thai.  Mẹ để cho người ta thấy.

         Ở đây có một sứ điệp dành cho hết thảy chúng ta, bởi vì theo một nghĩa nào đó, chúng ta tất cả đều “đang chờ đợi”.  Theo thánh Phao-lô, một sự sống mới đang hình thành trong chúng ta:  Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang (Cô-lô-xê 1:27).  Và sự phát triển nội tâm này không thể bị che giấu quá lâu.  Ở thời điểm nào đó, nó phải lộ ra!

         Vậy bạn đừng sợ phải cho người ta nhìn thấy sự thay đổi đã xảy ra nơi bạn.  Bạn đã cảm nghiệm bình an, tình yêu, lòng thương xót và niềm vui của Chúa Giê-su.  Vậy bạn hãy theo gương Mẹ Ma-ri-a mà để cho cảm nghiệm ấy tỏ lộ!  Bạn hãy để thái độ vui vẻ và bình an của bạn biểu lộ cho những người chung quanh bạn thấy, để họ sẽ bắt đầu tin rằng chính họ cũng có thể được thay đổi nữa.  Bạn hãy chia sẻ với những người trong gia đình lòng từ tâm và quảng đại mà bạn đã nhận được từ nơi Chúa, rồi họ sẽ thấy được tình yêu của Chúa Ki-tô ở trong bạn.  Bạn hãy hãnh diện tại sao bạn có niềm vui.  Đừng cố giấu nó đi.

         Chắc chắn sẽ có những lần bạn cảm thấy tự mãn hoặc bị hiểu lầm.  Nhưng bạn có thể tự tin vì biết rằng Chúa ở với bạn – “Em-ma-nu-en!”  Vinh quang của Người sẽ chiếu tỏa qua bạn, và Người sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì phép lạ sự sống mới Chúa đã bắt đầu thực hiện trong con.  Xin cho sự hiện diện của Chúa tuôn chảy vào mọi khía cạnh cuộc sống con, để những người khác sẽ hy vọng vào Chúa khi họ gặp gỡ con”.