Thứ Ba tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:67-79

Ngày 24 tháng 12

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en!  (Lu-ca 1:68)

 

         Đây là một ngày chuẩn bị rộn rã và đầy thức tỉnh.  Chỉ trong ít giờ nữa, các nhà thờ trên thế giới sẽ cử hành biến cố quan trọng nhất trong tất cả lịch sử:  Con Thiên Chúa, chỉ là một Hài Nhi, sắp ra đời.  Và như vậy, hôm nay chúng ta đang đứng trước khúc quặt của thời gian, chờ đợi giây phút ơn cứu độ của chúng ta được tỏ ra.  Vậy đâu là cách tốt hơn để chuẩn bị cho giây phút này nếu không phải là hãy cùng với ông Da-ca-ri-a, vị tư tế trong Giao Ước Do-thái, chúc tụng và thờ phượng Thiên Chúa vì Người đã trung thành và thương xót?

         Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en.  Phải, bạn hãy chúc tụng Người!  Hãy chúc tụng và thờ lạy Đấng đã tuyển chọn Ít-ra-en từ bao thế hệ trước, đã dành nhiều thế kỷ để đào tạo họ, yêu thương họ và chuẩn bị họ cho đêm nay.  Bạn hãy chúc tụng Chúa vì đức trung thành của Người.  Hãy ca tụng Người vì tình yêu của Người.  Hãy vui lên trong sự hiện diện liên lỉ của Người!

         Người sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét.  Bạn hãy nghĩ đến mọi “địch thù” trong đời bạn, mọi sức mạnh thiêng liêng đang dàn trận chống lại bạn.  Bạn hãy nghĩ tới những cơn cám dỗ bạn phải đương đầu, tới tính ích kỷ đang ru ngủ lòng người và sự day dứt không ngừng do những tố cáo của ma quỷ.  Hôm nay bạn hãy vui lên vì tất cả chúng đã bị đánh bại rồi!  Bạn không còn bị lệ thuộc vào những thù địch này nữa.  Phải, chúng vẫn còn tiếng nói và chúng vẫn đầy quyến rũ qua đường lối lươn lẹo của mình.  Nhưng trong Chúa Ki-tô, bạn có sức mạnh để từ chối chúng.  Bạn có thể đứng thẳng, tin vào ơn cứu độ và chọn một con đường khác.  Bạn đã được cứu thoát khỏi tay địch thù!

         Nhớ lại lời xưa giao ước.  Bạn hãy hát khen Thiên Chúa, Đấng đã tự ràng buộc mình với bạn trong giao ước tình yêu và trung thành vĩnh viễn.  Người đã ký kết giao ước này bằng máu Con Một của Người, và tất cả triều thần trên trời là chứng nhân của Người.  Bây giờ và cho đến muôn đời, Người cam kết với bạn.  Người sẽ không khi nào bỏ bạn.  Người sẽ làm mọi sự có thể để giữ bạn sát trái tim Người.

         Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.  Đặc biệt hôm nay, bạn hãy thờ lạy Chúa Giê-su là Thái Tử Bình an.  Không gì làm phiền lòng bạn được.  Chúa là tảng đá, nền móng, niềm hy vọng và ơn cứu độ của bạn.  Khi bạn chờ đợi Người đến ngày mai, hãy biết là bạn có thể nghỉ ngơi an bình ngay hôm nay trong cánh tay Người rồi.  Chúa Giê-su, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đang đến để giải thoát bạn.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì hồng ân lớn lao là ơn cứu độ!”