Thứ Bảy ngày 28 tháng 12

Suy niệm 1 Gio-an 1:5-2:2

Lễ các thánh Anh Hài, tử đạo

 

Thiên Chúa là ánh sáng;  nơi Người không có một chút bóng tối nào.  (1 Gio-an 1:5)

 

         Đó là một ngày đen tối khi những người do vua Hê-rốt sai đến càn quét Bê-lem, giết chết các trẻ em tại đó.  Ma quỷ vui mừng biết bao khi thấy ánh sáng sự sống của nhiều sinh mạng đã bị cướp đi chỉ vì sự giận dữ của một người!  Tên quỷ đó chắc chắn vui mừng lắm khi thấy thảm kịch đã làm cho bao cuộc đời phải đen tối!  Thậm chí ngày hôm nay tên quỷ ấy vẫn còn ngạo nghễ ba hoa ở mọi biến cố hoặc đổ vỡ trong cuộc sống chúng ta.  Bóng tối luôn là một trong những dụng cụ Xa-tan sử dụng để ngăn cách chúng ta với Chúa (1 Phê-rô 2:25).

         Tuy nhiên thánh Gio-an nhắc nhở chúng ta rằng “Thiên Chúa là ánh sáng” (1 Gio-an 1:5), rằng “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Gio-an 1:5).  Bất kể những gì chúng ta đã thấy, đã làm hoặc đã cảm nghiệm, thì khẳng định này vẫn là thực:  bóng tối không tiêu diệt được ánh sáng.  Đối diện với những kinh hoàng của phá thai, nghèo đói, diệt chủng và sống lang thang không nhà, hoặc mặc cho những bóng tối trải rộng do những tham lam không đáy, dâm ô và tranh giành, lời Chúa vẫn là thực.  Và như vậy chúng ta có thể tuyên bố rằng:  “Hỡi kẻ thù của tôi, đừng đắc chí nhạo cười!  Nếu có ngã, tô sẽ đứng dậy;  nếu tôi ở trong bóng tối, Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi” (Mi-kha 7:8).

         Cách nào đó, mỗi người chúng ta đều biết được bóng tối của tội lỗi hoặc thảm họa.  Bản thân chúng ta đã biết hoặc có thể là nạn nhân của lạm dụng, thất bại về tài chánh, bị lăng mạ.  Đối với hết thảy chúng ta, Chúa Giê-su kêu gọi:  “Hãy bước ra!” (I-sai-a 49:9).  “Đừng để cho bóng tối chiến thắng con.  Thầy đang ở đây và Thầy muốn giúp đỡ con”.

         Chúa Giê-su không muốn bất cứ ai trong chúng ta ở lại trong bóng đêm.  Trái lại, Người kêu gọi chúng ta bước vào ánh sáng của Người.  Chúng ta chỉ cần kêu xin Người an ủi, ban ơn khôn ngoan và chữa lành, thì Người sẽ đáp lời.  Ở đâu chúng ta mang lấy họa vào thân, chúng ta chỉ cần xưng thú tội lỗi và Người sẽ tha thứ cho chúng ta.  Bất cứ điều gì chúng ta đang phải đối phó, chúng ta vẫn có thể sống trong niềm hy vọng, vì Chúa Giê-su, ánh sáng trần gian, đã đến và đã hứa “ban ánh sáng cho những ai đang ngồi trong tối tăm và trong bóng sự chết” (Lu-ca 1:79).  Không loại trừ ai cả!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa làm ánh sáng của con!  Xin chiếu soi vinh quang và lòng thương xót của Chúa vào mọi nơi mọi góc cuộc đời con.  Lạy Chúa, xin hãy ở với con!  Xin cho con được vững mạnh!  Xin tha thứ cho con!  Rồi xin Chúa hãy sai con đi để làm ánh sáng chiếu soi trần gian”.