Thứ Năm ngày 26 tháng 12

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 6:8-10; 7:54-59

Lễ thánh Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi

 

Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.  (Mát-thêu 10:20)

 

         Ồ, hôm nay đã là ngày sau lễ Giáng Sinh.  Chúng ta vẫn còn say sưa trong ánh sao Bê-lem, trong bản hợp ca của các thiên thần và trong vẻ hiền lành của những con vật trong hang đá.  Rồi thánh Tê-pha-nô đến lay chúng ta tỉnh dậy.  Tại sao Giáo Hội lại đặt việc tử đạo trước mặt chúng ta vào chính ngày sau khi Chúa Ki-tô giáng sinh?

         Có lẽ nên đặt câu hỏi rõ hơn, đó là tại sao Chúa Giê-su trước hết lại mặc lấy xác phàm chúng ta?  Người đến để đem lại sự sống mới.  Người đến để phục hồi tạo vật cho Chúa Cha.  Người đến để dẹp tan tội lỗi và bóng tối, đồng thời ban cho chúng ta được đầy tràn Thần Khí của Người.  Và thánh Tê-pha-nô là sự thể hiện hoàn hảo sự sống mới này.  Ngài cho chúng ta thấy thế nào là một chứng nhân sống động cho Chúa Ki-tô.  Ngài cho chúng ta thấy đâu là bình sành chứa đựng Chúa Thánh Thần.

         Là một phó tế, thánh Tê-pha-nô không ngừng phục vụ Giáo Hội.  Nói với các nhà lãnh đạo trong hội đường, ngài đưa ra những lời khôn ngoan và cảm hứng.  Khi phải đối diện với cái chết đe dọa, ngài tìm thấy sức mạnh và sự phấn khởi trong Thánh Thần.  Và khi chịu tử đạo, ngài đã nhìn thấy thiên đàng có Chúa Giê-su được tôn vinh.  Tất cả những điều này xảy ra vì thánh Tê-pha-nô đã biết nương tựa vào Thánh Thần.

         Phải, Tê-pha-nô là một đại anh hùng.  Nhưng bạn đừng quên là bạn cũng gặp gỡ cùng một Chúa Thánh Thần là Đấng đã đào tạo và củng cố Tê-pha-nô.  Bạn cũng có thể trở thành một anh hùng hay liệt nữ giống như ngài.  Có thể bạn không được phúc tử vì đạo.  Có thể bạn không gặp phải bách hại.  Nhưng bạn sẽ có không biết bao nhiêu dịp để chiếu tỏa ánh sáng Chúa Ki-tô vào nơi tối tăm, tội lỗi, sợ hãi và oán thù.

         Có quá nhiều quyền lực chống lại Chúa trong thế giới này.  Giáo Hội cần đến bạn.  Không gì có thể giúp cho Tin Mừng tràn lan mạnh mẽ hơn là chứng từ đầy niềm vui và vững tin của những người được tràn đầy Thánh Thần.  Vậy bạn hãy theo gương thánh Tê-pha-nô.  Hãy để cho việc cử hành sinh nhật của Chúa ngày hôm qua đổ thêm dầu quyết tâm cho bạn, để bạn xây dựng Giáo Hội Người và rao giảng Tin Mừng của Người hôm nay.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa không chỉ là một hài nhi trong máng cỏ.  Chúa còn là Đấng đem sự sống của trời cao xuống thế gian!  Xin Chúa cho con được tràn đầy Thánh Thần của Chúa, và sai con đi làm chứng nhân của Chúa trong thế giới”.