Thứ Hai sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Mát-thêu 4:12-17,23-25

Ngày 6 tháng 1

 

Dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.  (Mát-thêu 4:25)

 

         Đúng là dân chúng đi theo Chúa Giê-su rồi, vì Người lôi cuốn giống như nam châm vậy!  Ai mà chẳng muốn được ở bên cạnh Người?  Tất cả con người của Chúa tỏa ra quyền lực và tình yêu Thiên Chúa.  Hễ ai được gặp gỡ Người đều ra đi với niềm hy vọng và niềm vui đổi mới, cũng như với một ý thức về tự do.  Người đích thực là “Thiên Chúa ở cùng chúng tôi” (Mát-thêu 1:23).

         Bạn biết không?  Chúa Giê-su đang kêu gọi bạn hãy trở thành một thỏi nam châm thiêng liêng đấy.  Đúng vậy!  Rồi nếu Người kêu gọi bạn làm bất cứ điều gì, thì Người cũng ban cho bạn sức mạnh để bạn làm được.  Mỗi khi bạn ngồi cầu nguyện riêng với Người, mỗi khi bạn cùng với anh chị em thờ phượng Người trong Thánh lễ, Người sẽ cho bạn được đầy tràn tình yêu của Người, để bạn đem tình yêu ấy mà cho đi. Người muốn bạn đem ánh sáng đến cho những người đang ở trong bóng tối, chữa lành đến những người đang bị tổn thương và niềm hy vọng đến những người đang tuyệt vọng.

         Bạn bảo:  Nhưng tôi đâu có gì sáng giá;  tôi đâu có đủ tự tin hoặc là một người biết ăn nói!  Không sao cả.  Người ta sẽ được lôi cuốn đến với Chúa Ki-tô ở trong bạn, chứ không phải đến với chính bạn.  Bạn càng sống với Chúa mỗi ngày một hơn thì bạn sẽ mặc lấy cá tính của Người nhiều hơn.  Và điều ấy sẽ làm cho bạn trở thành lôi cuốn hơn.  Niềm vui, bình an và tình yêu của bạn sẽ tăng triển, thế là người ta sẽ bị thu hút đến với bạn.  Thánh Thần ở trong bạn sẽ có sức lây lan, hướng đến những người chung quanh bạn và mở lòng họ ra cho Chúa.  Bạn sẽ thấy mình chia sẻ đức tin một cách dễ dàng hơn.  Bạn còn có thể cùng với người khác dâng lời cầu nguyện xin ơn chữa lành và mời người ta cùng cầu nguyện với bạn nữa!

         Bắt đầu một năm mới sẽ cho chúng ta cơ hội tốt để làm một vài quyết định đúng dắn.  Tại sao không thêm điều này vào danh sách những quyết định của bạn, là “Trong mọi mối tương quan của tôi, tôi muốn là một thỏi nam châm cho Chúa Ki-tô”.  Chắc chắn đây không phải là một quyết định đao to búa lớn, nhưng là một điều có thể thực hiện.  Nếu bạn quyết tâm đến với sự hiện diện của Chúa mỗi ngày, sức hút nam châm của bạn sẽ dần dần mạnh hơn.  Ai biết được?  Đến cuối năm, bạn sẽ có được những người khách lạ đến với bạn và hỏi tại sao trông bạn hạnh phúc như vậy!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, này con đang ước ao được trở thành một thỏi nam châm thiêng liêng cho Chúa.  Xin Chúa cho con được đầy tràn sự sống của Chúa khi con dành thì giờ ở với Chúa mỗi ngày, và xin cho sự sống này trào dâng để mọi người nhìn thấy”.