Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Lu-ca 5:12-16

Ngày 10 tháng 1

 

Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.  (Lu-ca 5:12)

 

         Làm một kẻ phải sống bên lề xã hội và bị miệt thị chắc chắn là một kinh nghiệm ghê sợ.  Bạn có thể tưởng tượng ra như thế nào điều người ta nói thế này “Bạn không còn thuộc về nơi này nữa”?  Vậy mà đó là số phận của những người mắc bệnh như bệnh phong cùi thời Chúa Giê-su.   Phải sống ở bên ngoài thành, những người này không có bạn bè, gia đình và ngay cả việc tuân giữ lề luật tôn giáo.  Điều này còn đau khổ hơn cả những đau đớn và hủy hoại thể xác do căn bệnh của họ nữa.

         Chúng ta có thể nhận ra một hậu quả của kinh nghiệm khốc hại này trong bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Chắc chắn người mắc bệnh phong cùi đã nghe nói về vị thầy trẻ trung này, về khả năng và sẵn sàng giúp đỡ của ông cũng như về lòng từ tâm của ông đối với những người bị xã hội loại bỏ.  Cho nên khi có dịp gặp được Chúa Giê-su, anh ta biết phải làm gì.  Anh sấp mình xuống trước mặt Người và tuyên xưng rằng anh biết Chúa Giê-su có thể chữa anh lành bệnh.  Anh biết mình cần điều gì, anh biết Chúa Giê-su có thể giúp đỡ anh và anh sẽ không bỏ mất cơ hội.

         Tạ ơn Chúa, hy vọng của anh không tan biến!  Đang khi dân chúng chung quanh Chúa Giê-su cảm thấy ghê sợ anh và muốn bỏ đi, thì Chúa Giê-su không ngần ngại gì cả.  Người đưa tay ra và chạm đến anh, cho dù anh ta “toàn thân mắc bệnh phong” (Lu-ca 5:12).  Dường như Chúa đang nói:  “Dĩ nhiên là tôi muốn chữa anh được lành.  Chính vì thế mà tôi có mặt ở đây!”  Khi ấy, Chúa Giê-su đã trả lại cho anh tất cả những gì anh đã mất:  sức khỏe, nhà cửa, gia đình và quyền được thờ phượng Thiên Chúa trong Đền Thờ.  Chẳng cần phải thuyết phục, mặc cả, xin xỏ hay kiên trì đối với Người.  Chỉ cần kêu lên với Chúa Giê-su là anh được chữa lành!

         Còn chúng ta thì sao?  Hết thảy chúng ta đều mắc bệnh tội lỗi, và nó đe dọa sẽ cô lập chúng ta giống như bệnh phong đã cô lập người bệnh trong bài Tin Mừng.  Nhưng bạn hãy nhớ lời Chúa Giê-su nói với anh ta:  “Tôi muốn, anh hãy được sạch” (Lu-ca 5:13).  Đó cũng là cách chúng ta nhìn lại mình khi chúng ta đến với Chúa trong Bí tích Hòa giải.  “Chắc chắn Ta sẽ tha thứ cho con!”  Người luôn luôn muốn chạm đến chúng ta, chữa lành chúng ta và đem chúng ta trở về với Cha chúng ta.  Vậy bất kể bạn cảm thấy tội lỗi của bạn “phong cùi” đến cỡ nào thì bạn cũng cứ sấp mình dưới chân Chúa Giê-su.  Bạn sẽ không phải thất vọng đâu.

 

         “Lạy Chúa, xin dạy con biết con cần Chúa.  Xin Chúa giúp con hoàn toàn phó thác mình trong tay Chúa”.