Thứ Bảy tuần 1 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 9:1-4,17-19;10:1

 

Ông Sa-mu-en lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Sa-un, rồi hôn ông và nói:  “Chẳng phải Đức Chúa đã xức dầu tấn phong ông làm người lãnh đạo cơ nghiệp của Người sao?”  (1 Sa-mu-en 10:1)

 

         Ông Sa-un đã có một cuộc khởi đầu tốt đẹp cho việc làm vua.  Ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn và được ngôn sứ Sa-mu-en xức dầu tấn phong.  Rồi Thánh Thần đã xuống trên ông và làm cho ông được vững mạnh để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại.  Ông còn là một thanh niên tuấn tú và mạnh mẽ nữa!

         Tuy nhiên câu chuyện ông vua tiên khởi của Ít-ra-en lại biến thành thảm kịch.  Khi câu chuyện Sa-un diễn tiến, chúng ta thấy những mối tương quan giữa ông với ngôn sứ Sa-mu-en, với Đa-vít và ngay cả đối với Chúa bắt đầu xuống dốc cho đến khi vương quyền của ông kết thúc thảm bại và quá sớm.  Rõ ràng khởi đầu tốt không bảo đảm sẽ kết thúc hay.

         Nhưng dù có thuật lại sự suy tàn của vua Sa-un, tác giả sách 1 Sa-mu-en đã đan kết câu chuyện với sự kiện Đa-vít lên nắm quyền, là người được biết đến như “một người đẹp lòng Thiên Chúa” (Công Vụ Tông Đồ 13:22).  Cả hai người đều được xức dầu làm vua.  Cả hai đều nhận được Thánh Thần Thiên Chúa để giúp họ thực hiện kế hoạch của Người.  Nhưng đời sống của họ lại cho chúng ta thấy được xức dầu để khởi đầu công việc vẫn chưa đủ.

         Còn chúng ta thì sao?  Chúng ta đã được Chúa tuyển chọn và dành riêng.  Chúng ta cũng được xức dầu khi lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức.  Các linh mục được xức dầu khi chịu chức.  Như vậy hết thảy chúng ta đều được ban đầy Thánh Thần để Người làm cho chúng ta mạnh mẽ và dẫn dắt chúng ta.  Thiên Chúa đã làm quá nhiều cho chúng ta và điều ấy chỉ nhắm mục đích giúp chúng ta bước đi trên đường thánh thiện mỗi ngày và hối cải nếu chúng ta lạc đường.

         Tin vui là bạn có thể hoàn tất một cách tốt đẹp.  Bạn có thể để cho mình sẵn sàng tiếp tục lãnh nhận lòng thương xót và sức mạnh từ nơi Chúa mỗi ngày.  Người ta kể rằng vua Đa-vít đã thờ phượng Chúa mỗi sáng tối.  Ở trên giường ngủ.  Ngoài trời.  Trong thánh điện của Chúa.  Vua đã thờ phượng khi có một ngày tốt đẹp và vua đã thống hối sau khi phạm tội.  Nếu bạn cũng quyết tâm tiếp tục đến với sự hiện của Chúa mỗi ngày, thì tâm hồn bạn sẽ dễ dàng nghe theo thánh ý Chúa hơn và đôi chân bạn sẽ tìm thấy đường lối Chúa dễ dàng hơn.

 

         “Lạy Chúa, con muốn kết thúc cuộc chạy đua, để con được lãnh phần thưởng triều thiên công chính và đời đời ở bên Chúa”.