Thứ Năm tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:40-45

 

Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.  (Mác-cô 1:40)

 

         Bạn thử tưởng tượng một trong những đứa con của bạn đang đến với bạn với một khó khăn mà bạn có thể giải quyết dễ dàng, nhưng thay vì giúp nó thì bạn lại bảo “cứ làm lấy một mình đi”.  Đó không phải là câu trả lời của một bậc cha mẹ đầy yêu thương.  Con cái đến với chúng ta vì chúng tín thác chúng ta và tin rằng chúng ta có thể giúp đỡ chúng.  Nếu chúng ta rất muốn giúp đỡ chúng, thì chúng ta có thể tưởng tượng Chúa còn muốn giúp đỡ chúng ta với trái tim lớn hơn trái tim chúng ta không biết bao nhiêu lần!

         Người mắc bệnh phong trong bài Tin Mừng hôm nay đã tin điều ấy là thực.  Anh biết không có ai ở trong làng có thể giúp đỡ anh.  Ngay đến bạn bè và gia đình cũng hất hủi anh vì họ ghê sợ con bệnh của anh.  Tuy nhiên người bệnh này lại đến gần Chúa Giê-su với tất cả tín thác và lòng tin sâu xa.  Anh tuyên bố:  “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mác-cô 1:40).

         Làm sao Chúa Giê-su có thể từ chối?  Chạnh lòng thương, Người chạm đến con người mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ dám đụng tới, rồi chỉ một cái chạm đến như thế cũng đủ để chữa lành người bệnh.  Trong nháy mắt, cuộc đời của anh đã thay đổi vĩnh viễn!

         Có phải ngày nay Chúa Giê-su yêu thương chúng ta ít hơn người mắc bệnh phong ấy không?  Dĩ nhiên là không!  Người luôn muốn giúp đỡ chúng ta, y như người cha tốt lành muốn giúp đỡ con cái mình.  Có thể khó để chúng ta tin điều ấy, vì sự giúp đỡ của Người không luôn giống như điều chúng ta mong muốn.  Người không luôn chữa lành bệnh tật của chúng ta hoặc cất đi những khó khăn của chúng ta.  Đôi khi Người cùng chúng ta trải qua những bệnh tật hay khó khăn ấy, để chúng ta được đến gần Người hơn và múc lấy nguồn sức mạnh từ nơi sự hiện diện của Người.

         Bất kể Chúa Giê-su đáp lời chúng ta như thế nào, Người cũng không bao giờ giữ thái độ dửng dưng với chúng ta.  Nhưng Người trả lời chúng ta qua những gì Người biết là tốt nhất cho chúng ta, ngay cả khi chính chúng ta cũng không biết điều đó là gì.

         Vậy bạn đừng bao giờ sợ phải đem những nhu cầu của bạn đến với Chúa Giê-su.  Đó là cách bạn có thể làm phát triển đức tin giống như lòng tin của trẻ em mà Người muốn tất cả chúng ta hãy có.  Tóm lại, làm sao chúng ta biết là mình có một Cha trên trời nếu chúng ta không khi nào chịu bước ra với lòng tin và đặt hết tín thác vào Người?

 

         “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì tình yêu và sự quan phòng của Chúa.  Con chẳng có gì phải sợ hãi, vì bao lâu con tìm kiếm Nước Chúa trước hết, thì con biết là Chúa sẽ chăm sóc cho con!”