Thứ Ba tuần 2 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 16:1-13

 

Đừng xét theo vóc dáng bề ngoài của nó.  (1 Sa-mu-en 16:7)

 

         Bạn không thể bình phẩm một cuốn sách dựa trên cái bìa của nó.  Có lẽ chúng ta đều đã nghe câu tục ngữ trên ngay từ nhỏ.  Nhưng khi ngôn sứ Sa-mu-en được sai đến nhà ông Gie-sê để xức dầu cho vị vua kế tiếp của Ít-ra-en thì thực khó mà không xét theo “cái mẽ bề ngoài”.  Các đứa con trai của ông Gie-sê trông người nào cũng gây ấn tượng!  Thí dụ Ê-li-áp là người con cả;  anh ta cao lớn và đẹp trai, rõ dáng vẻ là một ứng viên làm vua!  Bởi vì vua Sa-un cũng cao ráo và đẹp trai.

         Nhưng Thiên Chúa đã phải nhắc nhở Sa-mu-en rằng Người nhìn tâm hồn người ta chứ không nhìn vẻ bề ngoài.  Vậy khi Đa-vít, người con út của ông Gie-sê bước vào, “cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn”, thì Sa-mu-en ngần ngại không muốn lấy lọ dầu ra mà xức cho cậu.  Ông đợi xem Chúa có nói với ông đây chính là kẻ ông phải xức dầu hay không.  Vì ông Sa-mu-en đã học lắng nghe tiếng Chúa thay vì dựa vào khả năng phán đoán loài người của mình.

         Thái độ người Pha-ri-sêu chống đối Chúa Giê-su cũng chẳng khác gì phản ứng ban đầu của ông Sa-mu-en.  Họ phán đoán theo vẻ bề ngoài khi họ thấy các môn đệ Chúa bứt lúa vào ngày sa-bát.  Họ đã không màng tới những động lực nội tâm.  Cho nên Chúa Giê-su mới nói cho họ biết Người là Chúa của ngày sa-bát:  bởi vì luật ngày sa-bát được lập ra cho dân Chúa, chứ không phải ngược lại.  Những hình thức bề ngoài nhắm mục đích đặt ra những giới hạn và giúp đào tạo tâm hồn chúng ta, để chúng ta biết yêu mến và chọn lựa điều gì đúng chứ không cần chỉ dựa trên lề luật mà thôi.

         Vậy khi bạn đối xử với con cái, hoặc khi bạn không thấy thoải mái với một gia đình mới dọn đến ở dưới phố thì đừng vội vàng xét đoán.  Bạn cố gắng đừng xét theo vẻ bề ngoài.  Trái lại, hãy làm giống như Sa-mu-en đã làm.  Hãy quay lại và cầu nguyện.  Hãy nhớ rằng thường có điều gì đó còn hơn cả những gì mắt thấy.  Cho nên hãy kiên nhẫn và quảng đại trong những lượng giá, tương tự như Sa-mu-en đã học.

         Rồi khi bạn thấy mình đã phán đoán một cách khắt khe thì đừng để lòng nặng nề vì lỗi lầm ấy.  Chúng ta ai cũng có những sai lầm!  Bạn hãy đứng dậy xin Chúa ban ơn soi sáng dẫn dắt bạn và lại cố gắng.  Hãy để cho Chúa của ngày sa-bát sử dụng hoàn cảnh để uốn nắn thêm cho tâm hồn bạn.

 

         “Lạy Chúa, con muốn nhìn mọi sự như Chúa nhìn.  Con cảm tạ Chúa đã lướt qua những vẻ bề ngoài để nhìn vào tâm hồn con!”