Thứ Hai tuần 2 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 15:16-23

 

Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ.  (1 Sa-mu-en 15:22)

 

         Nếu có bao giờ bạn đã phải vất vả cho mấy đứa con nhỏ ăn uống, mặc quần áo, ngồi đàng hoàng trong ghế xe hơi, trong nhà thờ, thì bạn sẽ hiểu được thế nào là một hy sinh để có thể đi dự Thánh lễ.  Thật là khó khi “đứa nhỏ quậy phá” la hét hoặc ngó ngoáy làm cho vợ chồng bạn phải luôn bận rộn canh chừng nó.  Đôi khi bạn nói đi lễ mà chẳng được tích sự gì!

         Nhiều khi đối với chúng ta, giữa cái lạnh giá mùa đông hoặc phải đối phó với đau nhức do tuổi già, việc đi tham dự Thánh lễ quả thực là một thách đố.  Nhưng chúng ta ép mình ra khỏi nhà và ngồi trong ghế nhà thờ, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái vì mình đang làm điều Chúa muốn.

         Đó là những hy sinh để đi tham dự Thánh lễ.  Nhưng có khi nào bạn bước ra khỏi nhà thờ sau Thánh lễ mà không làm sao nhớ được bài Tin Mừng hoặc một điểm nào trong bài giảng không?  Hoặc có thể bạn đã nghe sứ điệp Tin Mừng, nhưng lại không sống sứ điệp ấy?  Đôi khi lời cầu chúc “Anh chị em hãy đi bình an để ngợi khen Thiên Chúa” cũng là quá khó.  Bạn không làm sao bình an và tỏ ra dễ thương được giữa sân đậu xe lộn xộn của nhà thờ sau Thánh lễ!

         Trong bài đọc hôm nay, chúng ta thấy ông Sa-un đã thực hiện đến 90 phần trăm những điều Thiên Chúa muốn ông làm.  Chúa đã dạy Sa-un phải tận diệt tất cả những người A-ma-lếch, kể cả ông vua của chúng, và không được lấy một mảy may tài sản nào làm của riêng.  Vậy mà Sa-un tiêu diệt hầu hết quân A-ma-lếch, nhưng lại tha chết cho ông vua và những con vật béo tốt nhất của chúng.  Ông bảo những con vật này là để dùng làm của lễ dâng cho Chúa.  Khi biết được điều này, ngôn sứ Sa-mu-en đã hết sức giận dữ.  Thiên Chúa không muốn những của lễ của Sa-un.  Người muốn hành vi vâng lời của Sa-un.

         Cũng thế, đôi khi chúng ta thấy mình cần phải vâng lời như một con đường nửa vời.  Chúng ta có thể mang những thành ý, nhưng chúng ta lại vạch ra một lằn ranh với Chúa.  Rồi cũng như Sa-un, chúng ta đưa ra những lý do từ chối và hy vọng không cần phải theo ý của Người nữa.  Nhưng Chúa muốn tâm hồn chúng ta.  Người muốn cho chúng ta thấy hoàn toàn vâng lời Người sẽ đem lại phần thưởng cho chúng ta, thậm chí điều ấy khiến chúng ta không được thoải mái.

         Hôm nay bạn hãy xét mình xem có lãnh vực nào trong đời sống bạn bị giữ lại không.  Bạn hãy xin Chúa giúp bạn thay đổi.  Hãy quyết định hành động theo kế hoạch Chúa dành cho bạn.  Đừng dừng lại ở 90 phần trăm!

 

         “Lạy Chúa, xin tỏ cho con thấy việc vâng lời của con còn thiếu sót ở điểm nào trong kế hoạch Chúa dành cho con.  Xin Chúa dạy con biết tín thác hoàn toàn nơi Chúa”.