Thứ Tư tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:1-6

 

Anh giơ tay ra.  (Mác-cô 3:5)

 

         Thay vì tránh né sự dò xét của các nhà lãnh đạo tôn giáo, Chúa Giê-su lại kêu người bệnh bước ra và hỏi những kẻ rình rập Người một câu hỏi:  “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ?” (Mác-cô 3:4).  Hiểu rõ Chúa muốn ám chỉ điều gì, các kẻ thù của Chúa im lặng.  Thái độ ngoan cố của họ khiến Chúa Giê-su nổi giận, vì nó lên án người bệnh này phải tiếp tục chịu đựng đau khổ.  Họ không muốn hành động giúp đỡ nên càng làm tăng thêm việc ác của họ.

         Hôm nay người ta nhớ đến Tối cao Pháp viện Hoa-kỳ đã quyết định công nhận phá thai là hợp luật, cho nên bài Tin Mừng đặc biệt là một thách đố.  Coi thường việc làm tổn thương các thai nhi và bịt tai lại trước những lời kêu cứu của các cha mẹ chúng, khác nào như tránh qua bên kia đường bỏ mặc người đang bị thương nằm đấy (Lu-ca 10:29-37).

         “Nhưng tôi có thể là gì đây?  Tôi có thể làm gì khác được?  Phá thai là một vấn đề gây ra hai thái cực.  Tôi làm sao lật ngược lại tình thế?”

         Chúa Giê-su đã bảo người bị bại tay:  “Anh giơ tay ra” (Mác-cô 3:5).  Nhưng tay của anh ta vô dụng rồi.  Anh không thể làm điều Chúa đã dạy, nhưng vẫn cứ vâng lời.  Chính trong sự vâng lời ấy, anh đã được chữa lành.

         Hôm nay Chúa Giê-su bảo chúng ta “Hãy giơ tay ra”.  Bạn hãy giơ tay ra khi cầu nguyện, cầu xin sự thay đổi tâm hồn nơi những người cổ võ cho việc phá thai.  Bạn hãy giơ tay ra để giúp đỡ cho những trung tâm hỗ trợ cho những phụ nữ lỡ mang thai, làm chứng nhân biểu tình phản đối trước những bệnh xá chuyên phá thai, hoặc nâng đỡ nhóm anh chị em trong giáo xứ hoạt động cho phong trào tôn trọng sự sống con người.  Dĩ nhiên những khả năng của bạn chẳng bao giờ đủ, nhưng Cha chúng ta luôn làm cho những gì Người truyền lệnh được thể hiện.  Nếu ơn cứu độ có thể đến từ một hài nhi trong máng cỏ, thì bạn đừng khi nào nghĩ rằng mình sẽ chẳng làm được gì thay đổi cả.

         Khi phải đối phó với ý thức hệ và quan điểm chính trị chống lại chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng nản lòng.  Nhưng chúng ta hãy nhớ lại bài đọc thứ nhất hôm nay.  Vua Đa-vít đã tiêu diệt một kẻ thiện chiến hùng mạnh chỉ bằng mấy viên đá và một đức tin sâu xa thôi.  Chúng ta cũng có thể chiến thắng cái văn hóa của sự chết này nếu giơ tay ra và làm chứng cho sự quý giá của sự sống con người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin tỏ cho con thấy con có thể làm gì hôm nay để giúp xây dựng vương quốc Chúa”.