Chúa Nhật tuần 3 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 1:10-13,17

 

Tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau.  (1 Cô-rin-tô 1:10)

 

         Giáo hội Cô-rin-tô không còn kiềm chế nổi nữa.  Một số thành phần là những gái điếm đến viếng thăm.  Người ta còn ngoại tình với cả kế mẫu của mình!  Họ đem nhau ra tòa đời.  Một số người lạm dụng trong những bữa cử hành Thánh Thể.  Có những người không tin vào sự sống lại.  Nhìn đâu người ta cũng thấy những dấu hiệu nói lên chia rẽ và bất hòa.

         Vậy có những chia rẽ trong gia đình của bạn không?  Nếu có, hãy vững lòng, vì Chúa Giê-su muốn giúp bạn giải quyết khó khăn.  Bạn hãy nhìn cách thức thánh Phao-lô ứng phó với tình trạng lộn xộn của tín hữu Cô-rin-tô.  Trước khi đề cập đến bất cứ vấn đề đặc biệt nào thì ngài cũng tạ ơn Chúa về tất cả những ơn lành họ đã nhận được.  Ngài viết:  “Thiên Chúa là Đấng trung thành, chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng” (1 Cô-rin-tô 1:9,8).

         Thánh Phao-lô không hốt hoảng.  Ngài biết tín hữu Cô-rin-tô đang ở trong bàn tay Chúa.  Tin tưởng vào hiểu biết này, ngài kiên trì và cẩn thận gửi tới họ từng thách đố một.

         Đây là một gương mẫu cho các gia đình chúng ta.  Dù cho gia đình bạn xem ra như đang không thể kiềm chế nổi, thì bạn hãy luôn nhớ rằng Chúa đang hiện diện cùng các bạn.  Người luôn đổ xuống trên các bạn mọi ơn lành, luôn ban ân sủng chữa lành và hòa giải.

         Cho nên bạn hãy chúc phúc cho gia đình bạn mỗi ngày.  Hãy sử dụng nước phép nếu có thể.  Hãy tạo một bầu khí thư giãn cho cả nhà.  Bạn hãy cố gắng tập tha thứ mỗi khi có dịp.  Nếu không có tha thứ, sự chia rẽ sẽ nắm lợi thế và có thể gây nên những vết thương sâu đậm.  Nhưng với sự tha thứ, các mối chia rẽ nảy sinh từ mọi thứ tội sẽ có thể được hóa giải.  Những xét đoán sẽ ngừng lại;  những vết thương sẽ được chữa lành.

         Sự tha thứ không những giải quyết được mọi chia rẽ, mà nó còn có thể chữa lành những lối sống gây chia rẽ nói chung, để có thêm được sự hiệp nhất.  Rồi càng thêm hiệp nhất thì càng thêm yêu thương.

         Vậy chúng ta hãy đặt ra mục tiêu, đó là tha thứ.  Chúng ta hãy xin Chúa Giê-su chữa lành mọi mối chia rẽ!

 

         “Lạy Chúa, con dâng lên cho Chúa gia đình con.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và dạy chúng con biết tha thứ cho nhau”.