Thứ Ba tuần 3 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 24:7-10

 

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên.  (Thánh Vịnh 24:7)

 

         Hình ảnh tác giả Thánh Vịnh nêu lên thật giản dị:  cửa đền, một lối mở đi qua một tường thành hay hàng rào để người ta ra vào.  Cửa đền là một cánh cửa.  Còn ngưỡng cửa là một miếng nằm ngang ở bên trên cánh cửa để đỡ sức nặng từ trên đè xuống.  Qua những hình ảnh này, tác giả Thánh Vịnh kêu lên:  “Hãy mở ra!  Để Đức Vua vinh hiển bước vào!”  Hãy cất cao ngưỡng cửa lên.  Hãy làm cho lối vào mở rộng hơn và cao hơn.  Hãy cất cao lên, cao lên nữa.  Hãy mở đường cho Chúa đến!

         Vậy ai là Đức Vua vinh hiển?  Từng cuốn Kinh Thánh, từng vị thánh trong lịch sử Giáo Hội sẽ nói với bạn rằng Đức Vua ấy mạnh mẽ nhưng dịu dàng, công chính và đầy lòng thương xót, trung tín và cảm thông.  Đó chính là Thiên Chúa, Đấng muốn đến ngự trong tâm hồn bạn.  Là Thiên Chúa, Đấng muốn thực hiện những việc lạ lùng trong đời bạn.

         Vậy bạn hãy mau mở cửa tâm hồn đón Chúa!  Hãy làm cho lối vào mở rộng và cao hết sức có thể.  Bạn hãy thành thật với chính mình và với Chúa về những gì trong tâm hồn bạn.  Đừng sợ phải nhìn thẳng vào tâm hồn bạn.  Thiên Chúa còn mạnh hơn bất cứ điều gì muốn giữ bạn lại và đóng chặt cánh cửa tâm hồn.  Người yêu thương bạn và Người sẽ chiến đấu cho bạn!

         Mở cửa tâm hồn có thể là việc khiến cho bạn sợ hãi, nhất là khi nó đã bị đóng lại lâu rồi.  Có rất nhiều điều được tích chứa trong đó:  những bí mật tội lỗi và những hành vi tủi hổ, những vết thương vẫn còn làm đau đớn, những sợ hãi và ký ức khiến người ta phải bối rối, những động lực đen tối nằm thật sâu đến nỗi bạn sợ không dám nhận diện chúng.  Ai ai cũng đều có những điều như thế cả.  Những trở ngại này đã chiếm cứ nơi Chúa muốn ngự trị.  Nhưng bạn vẫn có đủ sức mạnh để mở nơi ấy ra cho Chúa và để Người thanh tẩy nó!

         Vậy hôm nay bạn hãy ngồi nơi nào đó, thinh lặng và đón tiếp Chúa.  Nếu cần, bạn hãy xin Người đừng để ý tới cái đống rác của bạn.  “Chúa ơi, có quá nhiều thứ đang nằm chắn giữa Chúa và con”.  Bạn hãy nghĩ về những gì bắt Chúa phải đứng ngoài cửa tâm hồn bạn.  “Xin Chúa tha thứ cho con, vì con đã phạm tội.  Xin chữa lành con vì con đang bị thương”.  Rồi bạn hãy xin Người giúp bạn nâng cao ngưỡng cửa lên vì nó đang chịu sức nặng của quá khứ đè lên nó, để bạn có thể mở rộng thêm chỗ cho Người.  Bạn chỉ cần ngồi với Người và để Người hành động.  Người là “Đức Chúa oai hùng khi xuất trận”, nên Người sẽ chiến đấu cho bạn (Thánh Vịnh 24:8).

 

         “Lạy Chúa, chúng con đón tiếp Chúa.  Hôm nay xin Chúa hãy ngự đến với tất cả quyền năng, sức mạnh và chiến thắng”.