Thứ Năm tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:21-25       

 

Ai đã có thì được cho thêm.  (Mác-cô 4:25)

 

         Nhiều chuyên gia đồng ý rằng việc khám phá ra những nguồn năng lượng khác nhau như năng lượng gió và mặt trời là khám phá rất quan trọng cho tương lai của thế giới.  Đồng thời thế giới vẫn còn những nguồn năng lượng bao la chưa khai thác và có thể được sử dụng ngay bây giờ.  Thí dụ hai quốc gia Ba-tây và Venezuela hợp lại có thể sản xuất trên sáu trăm tỉ thùng dầu thô.  Và Hoa-kỳ cũng có thể sản xuất khoảng hai ngàn ba trăm tỉ thùng.  Nhưng tất cả những nguồn này sẽ vẫn không được sử dụng nếu chúng ta không tìm ra cách nào an toàn để đem chúng lên khỏi mặt đất.

         Chúa Giê-su cũng có một số điều rất quan trọng để nói về những nguồn năng chưa được khai thác, nhưng là những nguồn năng ở trong chúng ta, tức là những tài năng Người ban cho chúng ta.  Giống y như những nguyên liệu của trái đất, những tài năng này đã được ban cho chúng ta vì một lý do:  để chúng được sử dụng chứ không phải “được để dưới đáy thùng” (Mác-cô 4:21).  Tuy nhiên có vài khác biệt lớn giữa những tài năng của chúng ta và những nguồn liệu trong thiên nhiên.  Tới lúc nào đó rồi dầu lửa cũng sẽ cạn và tại một số nơi người ta không nên khoan dầu.  Nhưng đối với việc sử dụng tài năng của chúng ta thì không hề có giới hạn.  Đúng thế, chúng ta càng sử dụng tài năng, tài năng càng phát triển.  Chúng ta càng cho đi, chúng ta càng nhận được thêm!

         Có thể một ít người trong chúng ta không ý thức được tiềm năng to lớn mình đang có để xây dựng Nước Chúa.  Hoặc có thể chúng ta thắc mắc không biết mình có sử dụng tài năng trọn vẹn không.  Nếu bạn cần một chút hứng khởi, hãy nghĩ đến những người phục vụ Chúa đã làm cho cuộc đời bạn có một thay đổi lớn, không cần thiết phải là Mẹ Têrêsa ở xa xôi, nhưng ngay những người láng giềng hay bạn bè ở bên cạnh bạn đang tận dụng tài năng của họ.  Giáo xứ, nhóm hoạt động hoặc nhóm học hỏi Kinh Thánh sẽ cứ giậm chân tại chỗ, nếu họ chẳng chịu đem những tài năng độc đáo của mình ra mà đóng góp.

         Hôm nay, chúng ta hãy chúc tụng và tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những ân huệ là chính những con người này.  Chúng ta cũng có thể xin Người giúp chúng ta chiếu tỏa ánh sáng hôm nay, sao cho sáng hơn một chút.  Chúa đã kêu gọi chúng ta chiếu sáng tùy theo mỗi người một cách, và mỗi ánh sáng cũng làm tan đi bóng tối theo khả năng của mình.  Cùng hợp nhau trong Chúa Ki-tô, chúng ta có thể trở thành một nguồn năng lượng thiêng liêng có sức canh tân thật vĩ đại!

 

         “Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con thật nhiều.  Xin Chúa giúp con biết sử dụng tất cả những gì con có, để đem vinh quang đến cho Chúa!”