Thứ Bảy tuần 4 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 3:4-13

 

Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.  (1 Vua 3:5)

 

         Sa-lô-môn vừa được kế thừa ngai vàng từ cha của ông là vua Đa-vít và ông cũng vừa củng cố được quyền lực.  Nhưng ông biết mình cần phải cho dân chúng thấy ông đáng được tin cậy như một tân vương của họ.  Cho nên ông đã đến đền thánh của Chúa tại Ghíp-ôn để cầu nguyện.

         Khi Sa-lô-môn dâng tiến hy lễ và cầu nguyện xong, Chúa đã cho ông một chọn lựa quảng đại:  “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho” (1 Vua 3:5).  Một điều nào đó.  Bất cứ điều gì.  Cứ xin, điều ấy ngươi sẽ được.  Chắc chắc đây phải là một điều vô cùng ngạc nhiên đối với một ông vua mới!  Cảm động trước sự quảng đại của Chúa, Sa-lô-môn đã chỉ xin một điều ông cần:  “một tâm hồn biết lắng nghe” sẵn sàng mở ra để đón nhận sự dẫn dắt của Chúa (3:9).

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một câu chuyện tương tự diễn ra.  Mong được xem thấy Chúa, đám đông dân chúng đã chạy đi trước để đến nơi Người đi, nhờ đó họ sẽ sẵn sàng khi Người tới.  Nhìn thấy họ như vậy, Chúa Giê-su chạnh lòng thương và Người đã bỏ ra nhiều giờ để giảng dạy cho họ.  Người muốn đi khỏi để nghỉ ngơi với các môn đệ, nhưng Người biết lời giảng của Người thật quan trọng đối với dân chúng, nên Người đã quên mình, không những ban cho họ lời Người mà còn ban lương thực bởi trời cho họ nữa.  Giống như Cha Người đã làm cho vua Sa-lô-môn, Chúa Giê-su đã hiến mình để ban cho dân chúng những điều họ thực sự cần và hằng ao ước.

         Ngay hôm nay, Chúa Giê-su vẫn còn nói:  “Người cứ xin đi, Ta sẽ ban cho”.  Nhưng trước khi đưa ra một danh sách những điều cần xin, bạn hãy dành ít thời giờ nhớ lại Người là Đấng nào và Người đã làm những gì trong đời bạn.  Người thánh thiện và toàn hảo.  Người đã kêu gọi bạn làm con cái Người.  Người đã thanh tẩy và tha thứ cho bạn.  Người ao ước kéo bạn đến gần trái tim Người và cho bạn được đầy tràn ân sủng của Người.

         Bạn hãy suy nghĩ những chân lý ấy.  Hãy để chúng thúc giục bạn dâng lời ca ngợi.  Hãy để chúng làm tâm hồn bạn hết chai đá, để bạn bắt đầu ước ao đặt những kế hoạch và đường lối của Người lên trên những kế hoạch và đường lối của riêng bạn.  Bạn hãy hướng mắt nhìn vào Người, rồi bạn sẽ thấy các nhu cầu của bạn thay đổi, những mơ ước của bạn phù hợp với những mơ ước của Người.  Thế rồi bạn cứ tiến bước, cứ xin Chúa bất cứ điều gì.  Người sẽ nhậm lời!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy ngự đến và làm Đấng chăn dắt con.  Trong Chúa, con có mọi sự.  Con đặt đời sống con trước mặt Chúa và xin Chúa giúp con ước ao những gì Chúa ước ao”.