Thứ Hai tuần 4 Thường niên

Suy niệm 2 Sa-mu-en 15:13-14,30; 16:5-13

 

May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta.  (2 Sa-mu-en 16:12)

 

         Người ta thật dễ dàng nghĩ rằng khi một người phạm tội thì có nghĩa là kẻ ấy không yêu mến Thiên Chúa!  Thật dễ dàng kết luận rằng kẻ ấy sẽ mãi mãi giữ lòng chai đá hoặc hoàn toàn quay đi với Chúa!  Nhưng vua Đa-vít lại là một tấm gương cho thấy điều này hoàn toàn không đúng.  Đa-vít đã làm đẹp lòng Chúa, không che giấu tội lỗi, vì ông vẫn tiếp tục duy trì mối tương quan với Chúa, bất kể những tội lỗi của mình.  Cho nên ước ao nên thánh thiện của Đa-vít đã làm Thiên Chúa hài lòng và quyết định để Chúa Giê-su sinh ra trong dòng dõi của ông.

         Đa-vít vẫn trung thành với Chúa, không phải vì ông chẳng khi nào phạm tội, nhưng do lòng sám hối và khiêm nhường của ông.  Sim-y đã nguyền rủa Đa-vít và ném đá vào ông, rồi khi cháu của ông là A-vi-sai tình nguyện đi “chặt cái đầu” của thằng chó chết Sim-y, thì Đa-vít đã mắng cháu rằng “Nếu nó nguyền rủa và Đức Chúa bảo nó ‘Hãy nguyền rủa Đa-vít’ thì sao?” (2 Sa-mu-en 16:10).  Đa-vít biết mình là một kẻ tội lỗi, nên những lời nguyền rủa của Sim-y chẳng có gì lạ.  Nhưng đồng thời ông lại phó thác cho Chúa, tin rằng Chúa sẽ nhân từ với ông.  Lòng khiêm tốn và trung thành như vậy chắc phải làm đẹp lòng Chúa rất nhiều.

         Bạn thử đoán xem điều gì đây?  Chính bạn đang làm đẹp lòng Chúa đấy!  Hết thảy chúng ta đều phạm tội.  Có lẽ tội chúng ta không nặng nề như giết người, nhưng có thể cũng là nặng.  Cho dù tội lỗi chúng ta thế nào thì tất cả chúng ta đều có một danh sách những điều xúc phạm Chúa và đáng bị phán xét nghiêm minh.  Cũng như Đa-vít, chúng ta biết những xúc phạm này như Chúa đã biết.  Nhưng điều Chúa muốn làm không phải là nguyền rủa chúng ta, mà là muốn thấy chúng ta đối diện với tội lỗi theo cách thức vua Đa-vít đã làm.  Người muốn chúng ta nhận ra tội lỗi mình, quay lưng lại với chúng và thành tâm tìm sự tha thứ và chữa lành của Người.

         Thậm chí ngay khi Đa-vít đang chịu đau khổ vì những hậu quả do tội lỗi của mình, ông vẫn tin tưởng vào Chúa nhân hậu và Người sẽ chẳng làm điều gì mà không phải là tốt lành.  Bất kể chúng ta làm gì, Chúa cũng sẵn sàng xóa đi tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta được mạnh mẽ chống lại cám dỗ.  Hãy ghim chắc chân lý này vào trong đầu óc bạn.  Rồi khi những cảm nghĩ bảo bạn rằng Chúa không yêu thương bạn đâu, thì bạn hãy nhớ đến vua Đa-vít.  Hãy nhớ đến lượng từ bi của Chúa.  Hãy nhớ:  Người bằng lòng với bạn!

 

         “Lạy Cha, xin Cha nhắc nhở con hôm nay về tình yêu vững bền của Cha.  Xin Cha giúp con tìm được niềm vui nơi lòng thương xót và cứu độ của Cha”.