Thứ Năm tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:7-13

 

Chúa Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.  (Mác-cô 6:7)

 

         Khởi đầu sứ vụ, Chúa Giê-su đã công bố:  “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.  Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mác-cô 1:15).  Sau này, để tiếp tục sứ điệp mở đầu này, Người đã sai các tông đồ đi rao giảng cùng một sứ điệp sám hối và dọn đường cho Triều Đại Thiên Chúa.

         Nhưng các tông đồ đã không rao giảng giống như nhà truyền giáo tại góc đường, tuyên bố những lời đe dọa lửa hỏa ngục.  Nhưng các ngài đã phát biểu cùng một tin mừng Chúa Giê-su đã rao giảng:  Thiên Chúa yêu thương các bạn.  Người muốn chữa lành các bạn và ban bình an cho các bạn.  Người đang đến gần, mang tự do đến cho tất cả những ai quay về với Người.

         Đây là tâm điểm của việc sám hối.  Tình yêu Thiên Chúa đã tuôn trào nên Người muốn giải phóng chúng ta khỏi “ma quỷ”, phục hồi tinh thần chúng ta và canh tân tâm trí chúng ta.  Người chẳng muốn trút xuống chúng ta mặc cảm tội lỗi, sợ hãi hay hổ thẹn, thậm chí Người cũng không ép buộc chúng ta  phải thống hối.  Trái lại, Người muốn bảo chúng ta rằng nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, chúng ta có thể được sống trong tự do.

         Nhưng có nhiều tiếng nói bảo rằng chúng ta không có quyền sống trong tự do như là con cái Thiên Chúa.  Chúng bảo rằng tội lỗi chúng ta và những thiếu sót đã làm cho chúng ta không xứng đáng.  Chúng bảo rằng Thiên Chúa không yêu thương chúng ta đủ hoặc chỉ yêu thương quá ít nên không thể dung thứ cho chúng ta.  Cho nên tối thiểu chúng ta hãy cứ im lặng và sợ sệt, rồi chỉ mong may ra được một chút xíu để ý của Chúa.  Những tiếng nói ấy đều là dối trá cả!  Chúa Giê-su đã đi quá xa đến nỗi chết cho chúng ta được tự do.  Người đã cho đi mạng sống mình để chúng ta được vào vương quốc Người.

         Vậy bạn hãy mạnh dạn đến gần ngai ân thánh của Người.  Hãy mở tâm hồn và lãnh nhận tất cả những gì Chúa Giê-su đã chiến thắng để mang lại cho bạn.  Nếu việc ấy xem ra khó thực hiện và mơ hồ hoặc khiến bạn bối rối, thì hãy thử làm điều này.  Là bạn hãy ngồi yên lặng rồi nói với Chúa về một điều làm cho bạn xa cách Chúa:  một tội bạn phạm thường xuyên, một điểm yếu, hoặc một sự sợ hãi mà bạn nghĩ là chúng ngăn cản bạn đến với Người.  Bạn hãy quyết định đánh đổi một trong những điều trên để được nếm mùi tình yêu của Người.  Rồi hãy đợi Chúa Thánh Thần phán dạy bạn.  Có lẽ Người sẽ nói là Người yêu thương bạn.  Có lẽ Người sẽ cho bạn thấy Thiên Chúa không hổ thẹn vì bạn đâu.  Có thể Người sẽ ban cho bạn một chân lý để thay thế cho sự dối trá.  Dù xảy ra điều gì, bạn cũng hãy biết rằng Chúa Cha đang ở với bạn, sẵn sàng tha thứ cho bạn, chứa lành và giải phóng bạn.

 

         “Lạy Cha, con muốn sống trong tự do, để con được đến với Cha hôm nay, thống hối và được Cha yêu thương hơn nữa”.