Thứ Tư tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:1-6

 

Bởi đâu ông ta được như thế?... Ông ta không phải là bác thợ mộc hay sao?  (Mác-cô 6:2.3)

 

         Mặc dù có thiện ý, nhưng hình như người dân thành Na-da-rét đã đánh mất một điều mới mẻ Thiên Chúa dành cho họ.  Chúa Giê-su đã lớn lên ở trong làng xóm của họ.  Họ biết rõ cha mẹ và họ hàng của Người.  Chắc chắn là họ đã biết mọi sự về Chúa Giê-su, hoặc họ đã nghĩ như vậy.  Cho nên họ mới không nhìn nhận những điều Người giảng dạy và hành động, rồi cứ theo đà ấy, họ đã coi thường những gì Người có thể làm ở giữa họ.  Thật là những mất mát của một cơ hội lớn lao!

         Nhưng vấn đề là ngay cả chúng ta cũng có thể trở thành an nhiên tự tại trong khung cảnh Thánh lễ quá quen thuộc tại giáo xứ.  Chúng ta biết mọi sự sẽ diễn tiến như thế nào rồi, cho nên chúng ta có khuynh hướng không còn mấy chú ý nữa.  Chúng ta có thể dễ dàng theo những thứ tự cử hành của việc thờ phượng mà chẳng cần đặt tâm trí vào đó.  Khi tình trạng này xảy ra, thì chẳng lạ gì khi chúng ta cũng giống dân thành Na-da-rét, đã hạ thấp những mong ước của mình và không còn chú tâm đến những gì Chúa tích chứa để ban cho chúng ta nữa.

         Nếu bạn thấy mình như vậy, nghĩa là sống theo lề thói, bạn hãy thử làm một cái gì khác.  Lần tới khi dự Thánh lễ, bạn hãy làm như đưa theo một người khách đi với bạn, một người chưa khi nào đến nhà thờ.  Bạn hãy nhìn chung quanh bằng con mắt của người khách lạ này.  Bạn thấy điều gì đánh động bạn?

         Có thể bạn sẽ lại thấy có rất ít người chịu ngồi những hàng ghế đầu.  Có thể bạn thắc mắc làm sao người ngồi bên cạnh lại không biết bài hát nằm ở trang nào.  Hình ảnh trên cửa kính mầu kia là gì?  Tại sao mọi người đứng hoặc quỳ?  Những câu hỏi như thế có thể giúp bạn tái khám phá những kho tàng bạn đã coi thường trước đây.

         Một thực tập như vậy có thể cũng là dịp để Chúa Thánh Thần mời gọi bạn hãy có một đức tin sâu xa hơn.  Chú tập vào phụng vụ và môi trường thờ phượng có thể giúp bạn tham dự Thánh lễ một cách ý thức, chủ động và sốt sắng hơn.  Việc ấy có nghĩa là lúc bạn gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ sẽ trở nên mạnh mẽ và có sức thay đổi đời sống bạn.

         Vậy bạn hãy đặt mình vào tư thế của người khác.  Hãy xét xem việc ấy có giúp tăng thêm nghị lực để bạn biết trân quý tất cả những gì được làm trong Thánh lễ không.  Bạn cũng hãy xét xem nó có giúp bạn trở nên chủ động tham gia vào việc thờ phượng không.  Bạn chẳng bao giờ biết được Chúa sẽ hành động như thế nào đâu!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mời gọi con đến nhà cầu nguyện của Chúa mỗi tuần.  Xin Chúa mở mắt và tâm hồn con để con gặp gỡ Chúa nơi đó”.