Chúa Nhật tuần 5 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 2:1-5

 

… chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa.  (1 Cô-rin-tô 2:4)

 

         Ki-tô hữu được mời gọi hãy sống dễ thương và quảng đại, phục vụ người đang thiếu thốn và hãy đàng hoàng tử tế trong mọi giao tiếp của họ.  Nhưng đó không phải là trọng tâm điều làm cho Ki-tô hữu khác người.  Điều thực sự làm cho chúng ta khác người chính là đức tin của chúng ta vào Chúa Ki-tô và khả năng biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa trong thế giới này.  Bởi vì nếu thiếu điều này, Ki-tô giáo sẽ chẳng là gì cả ngoài một thứ triết lý tốt.

         Thánh Phao-lô nhắc nhở tín hữu Cô-rin-tô rằng khi ngài đến với họ, không phải là đến với những biểu dương sức mạnh để đức tin của họ được “dựa vào quyền năng Thiên Chúa” (1 Cô-rin-tô 2:5).  Giờ đây chúng ta vẫn nghĩ rằng những biểu lộ quyền năng này phải là những phép lạ.  Phải, chúng ta đúng, nhưng chỉ một phần nào đó thôi.

         Chắc chắn thánh Phao-lô đã thực hiện những phép lạ lớn lao, nhưng dường như ngài không có ý đề cập tới điểm ấy ở đây.  Những biểu dương Phao-lô viết xuống còn bao gồm việc mặc khải “mầu nhiệm Thiên Chúa”, sứ điệp về “Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá” (1 Cô-rin-tô 2:1,2).  Những biểu dương ấy gồm có việc ngài rao giảng rằng chúng ta có thể đích thân biết Thiên Chúa, cảm nghiệm tình yêu cá nhân của Người đối với chúng ta và bắt đầu hiểu được hết cả những điều Người đã hoàn thành cho chúng ta nhờ Chúa Giê-su, Con của Người.

         Những biểu dương này không kết thúc với thánh Phao-lô.  Nhưng mỗi giờ kinh nguyện, mỗi Thánh lễ đều cho chúng ta cơ hội để mở mắt ra nhìn thấy Chúa Giê-su rõ ràng hơn.  Tất cả những gì chúng ta phải làm, đó là hãy tỉnh thức và hướng tâm hồn về Người.  Tất cả những gì chúng ta phải làm, là hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta, rồi chúng ta sẽ có một cảm nghiệm mới về tình yêu Thiên Chúa.

         Vậy mỗi khi bạn cầu nguyện hay lãnh nhận bí tích, hãy cố gắng cảm nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần.  Bạn có thể cảm thấy trào dâng lòng yêu mến Chúa Giê-su trong tâm hồn bạn.  Bạn có thể cảm thấy được thúc giục hãy hàn gắn một mối tương quan bị tổn thương hoặc hãy thường xuyên nói với những người trong gia đình là bạn yêu mến họ.  Chúa muốn ban cho chúng ta những biểu lộ như vậy để chúng ta có thể trở nên những nhân chứng vĩ đại hơn cho quyền năng của Người trong thế giới.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và cho con thấy quyền năng Chúa hôm nay”.