Thứ Ba tuần 5 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 8:22-23,27-30

 

Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng?  (1 Vua 8:27)

 

         Đây có thể là một câu hỏi kỳ cục của một người khôn ngoan như vua Sa-lô-môn.  Nhưng thực ra Sa-lô-môn đã không đi tìm câu trả lời.  Mà đó là một phát biểu niềm vui và kinh ngạc.  Ông vừa chứng kiến cảnh Hòm bia Giao ước đã được chuyển sang Đền Thờ mới mà ông đã xây và chứng kiến vinh quang Thiên Chúa hiện xuống trong đám mây lớn.  Chính Sa-lô-môn đã nói Chúa đến cư ngụ ở đó.  Ông biết rõ câu trả lời là đúng vậy và câu trả lời ấy làm cho ông ngỡ ngàng.

         Câu hỏi của Sa-lô-môn có thể gợi lại một câu hỏi mà thân phụ ông là Đa-vít đã hỏi:  “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Thánh Vịnh 8:5).  Vua Đa-vít so sánh chúng ta, những con người xem ra vô nghĩa, với vẻ bao la của bầu trời, với sự lạ lùng của các vì sao và hành tinh, rồi hỏi làm sao Đấng tạo dựng những cái bao la và đẹp đẽ như thế lại có thể bận tâm đến chúng ta.  Điều ấy chẳng có gì là hợp lý cả, nhưng đó là sự thật, một sự thật không thể tin nổi!

         Nhưng Thiên Chúa không chỉ “bận tâm” đến chúng ta, Người còn đến ở với chúng ta nữa.  Việc nhập thề của Chúa Ki-tô có lẽ là chân lý căn bản nhất của đức tin chúng ta và là điều chủ yếu nhất chúng ta cần phải nắm vững.  Đấng tạo dựng vũ trụ đã cảm nghiệm tất cả những gì chúng ta cảm nghiệm:  tiếng cười, nỗi lo buồn, niềm hy vọng, những sợ hãi và nỗi đau của chúng ta.  Người còn biết thế nào là cái chết.  Hơn thế nữa, Người đã quy tụ tất cả những cảm nghiệm này – toàn bộ bản chất nhân loại chúng ta – để cứu chuộc chúng.  Khi mặc lấy thân xác con người, Người đã thánh hiến chúng ta, thậm chí còn tiếp tục thánh hiến chúng ta ngày này sang ngày khác.

         Nếu bạn không đặc biệt cảm tạ Chúa về mọi sự trong lúc này, thì hãy cảm tạ Người vì Chúa Ki-tô đang sống trong bạn.  Người biết rõ con người của bạn.  Người quan tâm tới cả những chi tiết nhỏ nhất của đời bạn.  Đang khi Chúa tiếp tục ban ơn lành cho bạn, bạn hãy quyết tâm chúc tụng Người bằng lời ca khen và cảm tạ của riêng bạn.  Hãy biết rằng khi bạn tôn vinh và chúc tụng Người, Người sẽ nâng bạn lên, giống như Người đã vực vua Sa-lô-môn dậy!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì mọi công cuộc kỳ diệu Cha đã làm!  Con cảm tạ Cha vì mọi vẻ đẹp chung quanh con.  Nhất là con cảm tạ Cha đã ban Con Một là Chúa Giê-su.  Xin Cha dạy con biết yêu mến Người trên hết mọi sự”.