Thứ Sáu tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:31-37

 

Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su.  (Mác-cô 7:32)

 

         “Này các bạn hãy tới đây, các bạn phải xem thấy điều này!”  Có lẽ bạn đã được một người nói với bạn như thế và kéo bạn theo làm chứng cho một điều gì lạ lùng.  Hoặc một người bạn gọi điện thoại nói cho bạn biết một món đồ bạn cần đang được bán hạ giá.  “Lẹ lên, đi mua ngay lúc nó còn đang hạ giá!”  Dường như việc mời gọi này cũng giống với trường hợp những người miền Thập Tỉnh đang hối thúc người điếc hãy mau đến với Chúa Giê-su.  “Lẹ lên, Người đang ở đây.  Hãy để Người chữa lành cho anh!”  Vì điếc nên anh ta không hay biết gì về Chúa Giê-su.  Vì ngọng, anh ta cũng chẳng nói được điều gì về ý định muốn đi gặp Chúa Giê-su xin Người chữa lành.  Anh chỉ đứng trân trân tại đó trong khi các bạn của anh nài xin Chúa Giê-su đến chữa lành anh.

         Lại nữa, vì những trở ngại giao tiếp, nhưng anh ta đã không cưỡng lại Chúa Giê-su.  Anh theo Người tách ra khỏi đám đông.  Anh đã mở lòng để gặp được những gì sẽ xảy đến cho anh.  Kết quả – là anh hoàn toàn được phục hồi thính giác và hết ngọng nghịu – cho chúng ta biết rằng những giới hạn hiểu biết của anh ta không ngăn cản được Chúa làm phép lạ.  Việc chữa lành không tuyệt đối lệ thuộc vào thái độ chúng ta nghĩ mình có thể được chữa lành hay không.  Phép lạ chữa lành không phải là một vấn đề hay một dấu chỉ nói lên đức tin của chúng ta.  Chúng ta có thể đã chuẩn bị sẵn sàng để lãnh nhận việc chữa lành, hoặc chúng ta có thể không chắc chắn;  chúng ta có thể đầy lòng tin, hoặc chúng ta vẫn còn những nghi ngờ.  Phép lạ chữa lành không hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta.

         Bạn hãy biết điều này:  dù bạn hăng say hay ngần ngại, tin tưởng hay nghi ngờ, thì Chúa Giê-su vẫn có thể chữa lành.  Người có thể làm phép lạ ngay khi đối diện với những điều chúng ta coi là trở ngại.  Đôi khi như trong trường hợp người điếc này, Người thực hiện những điều khiến người ta quá sức ngỡ ngàng.  Đôi khi chúng ta cầu xin và cảm thấy bị bỏ rơi là vì chúng ta không được chữa lành đúng như chúng ta mong muốn.  Nhưng Thiên Chúa là Đấng quyền năng cao cả và chúng ta là con cái Người yêu thương.  Chúa Giê-su dạy chúng ta cứ xin thì sẽ được.

         Vậy bạn hãy xin!  Hãy bắt chước người điếc này.  Hãy hiện diện trước mặt Chúa Giê-su.  Hãy mở lòng đón nhận những gì sẽ xảy đến, bởi vì hễ bạn xin thì chắc chắn một điều gì sẽ xảy đến.  Hãy mở lòng và cứ tìm kiếm ân huệ Chúa dành cho bạn, nhất là khi bạn không thấy được đích xác điều bạn mong đợi.  Chúa nhân lành;  Người làm mọi sự tốt đẹp.  Người trung thành;  Người nghe lời bạn khi bạn kêu xin Người.  Người yêu thương bạn, nên Người thích ban cho bạn những ân huệ tốt lành.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con mở lòng cho Chúa hôm nay.  Xin Chúa hãy đón nhận con đến với Chúa và xin chữa lành con”.