Thứ Tư tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:14-23

 

Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được;  nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.  (Mác-cô 7:15)

 

         Qua những từ ngữ chắc chắn, Chúa Giê-su đã cho thấy rõ thách đố trầm trọng nhất chúng ta phải đối phó là chính tâm hồn chúng ta.  Bị tội lỗi làm tổn thương và che khuất do cám dỗ,  chúng ta lại là kẻ thù tồi tệ nhất cho chính mình.  Ngay đến việc muốn đổ lỗi cho người khác hoặc cho môi trường khiến chúng ta vấp phạm cũng đã là một điều xuất “từ trong con người” rồi!

         Vậy cái đến “từ trong      con người” mà Chúa Giê-su nói tới ở đây là cái gì?  Để thử trả lời câu hỏi này, bạn hãy nhìn xem cách bạn phản ứng trước một biến cố bất ngờ như thế nào.  Giả sử bạn sẽ làm gì nếu một người bạn bất ngờ đối xử với bạn một cách tàn ác?  Nếu một người xếp ở sở của bạn nặng lời khiển trách bạn?  Liệu bạn có bào chữa và cay cú không?  Hay bạn sẽ cố gắng sửa chữa và tìm cách hòa giải?  Làm sao để cố gắng thắng vượt được khuynh hướng hay phàn nàn hoặc chỉ trích?  Hoặc có thể như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyến khích, bạn có thể không những đưa thức ăn cho một người nghèo, mà còn nhìn vào mắt họ và hỏi tên cũng như một chút về cuộc đời họ.

         Có nhiều thí dụ khác nữa, nhưng điểm chính là hãy cố trở nên thành thực hơn về những động lực nằm sau hành động của chúng ta, xấu cũng như tốt.  Người ta có thể bị cám dỗ muốn đổ lỗi cho những ảnh hưởng bên ngoài, như truyền thông, văn hóa khắc nghiệt, hoặc ngay cả “người khác” khiến cho chúng ta không chịu nổi.  Tuy nhiên thực tế là mọi điều chúng ta nói hoặc làm đều nảy sinh từ trong tâm hồn chúng ta trước.  Cho nên nếu chúng ta thay đổi tâm hồn thì dĩ nhiên các hành động của chúng ta cũng đi theo sự thay đổi ấy.

         Vậy bạn hãy dành một chút thời giờ ở với Chúa Giê-su.  Hãy để cho ngón tay Người can thiệp vào chỉ một điểm nào đó Người muốn cùng cộng tác với bạn.  Có thể là sự ưu ái hoặc khiêm nhượng?  Là sự kiên nhẫn hoặc quảng đại?  Là sự dịu dàng hoặc bộc trực thẳng thắn?  Mỗi điều này đều là một cách biểu lộ lòng yêu thương.  Mỗi hành vi này đều có thể là một phúc lành phát xuất “từ trong con người” chúng ta nếu chúng ta xin Chúa giúp đỡ.

         Chúa Giê-su rất muốn đổ ơn sủng của Người xuống trên bạn, để bạn có thể trở nên giống như Người đang ngự trong một góc đặc biệt của tâm hồn bạn.  Vậy bạn hãy mở lòng đón nhận tình yêu của Người, để cho bất cứ điều gi “từ trong con người” của bạn phát ra đều làm vinh danh Người và giúp xây dựng vương quốc Người trên thế giới.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con dâng lên Chúa tâm hồn con.  Xin cho tình yêu của Chúa thấm nhập và biến đổi góc cạnh tối tăm nhất của tâm hồn con”.