Chúa Nhật tuần 6 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 2:6-10

 

Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe…  (1 Cô-rin-tô 2:9)

 

         Thập giá Chúa Ki-tô là điều cuối cùng ai cũng chờ đợi.  Đúng ra Đấng Mê-si-a phải đến trong khải hoàn và cai trị trong bình an chứ, có phải không?  Cho nên thật chẳng có lý chút nào khi Thiên Chúa quyết định cứu nhân loại nhờ một vị thầy bị chối bỏ và bị đóng đinh thập giá.  Tâm trí con người chúng ta dù có được trang bị bằng nhiều khả năng tinh tế cũng không sao biết được tâm trí của Thiên Chúa.

         Tại đồi Can-vê, một điều gì mới đã khởi đầu.  Thiên Chúa tỏ ra đức khôn ngoan của Người theo cách chưa từng có trước đây.  Người cho chúng ta thấy ân huệ lớn lao nhất, đó là cho đi chính bản thân trong tình yêu hy sinh, để rồi đưa Người đến cách biểu lộ nó trên thập giá.  Người đã tỏ cho chúng ta thấy thánh ý Người được thể hiện qua những cách không luôn luôn hợp với luận lý của chúng ta.  Cái chết của Chúa Giê-su đã là một tủi nhục đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì họ trông đợi một vị anh hùng hợp với quy ước của họ.  Rồi đến những người khôn ngoan lúc ấy thì nghĩ rằng lấy thất bại để chiến thắng là một ý niệm điên rồ.  Nhưng đối với những ai tin, thì sự khôn ngoan của thập giá đã trở thành tâm điểm của đời sống đức tin và tín thác.

         Thậm chí hôm nay, Thiên Chúa vẫn muốn nghịch lý của thập giá phải trở thành trung tâm cuộc sống chúng ta.  Chúng ta biết ai ai cũng có thể phân biệt điều sai lẽ phải.  Nhưng thăm dò tâm trí Thiên Chúa và hiểu được tư tưởng của Người thì chỉ có thể thực hiện được nhờ Thánh Thần mà thôi.  Chỉ Thánh Thần mới có thể dạy chúng ta biết lý lẽ của tình yêu Thiên Chúa, một luận lý dựa trên việc hiến thân và không giữ lại cho mình.

         Hôm nay, bạn hãy cố nhìn vào hoàn cảnh sống của bạn bằng cặp mắt của Chúa.  Bạn có thể sẽ khám phá ra một mối tương giao khó khăn nhưng rất đáng quý của một người được tin tưởng.  Hoặc bạn có thể coi việc có thai bất ngờ quả là một ơn lành Chúa ban chứ không phải là một rủi ro.  Càng mở lòng đón nhận Thánh Thần, bạn càng nhìn được bằng con mắt mới và trở thành ánh sáng cho những người chung quanh.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã sai Con Một đến hiến thân vì chúng con.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết sự khôn ngoan của thập giá, để con có thể yêu thương giống như Chúa Giê-su yêu thương”.