Thứ Sáu tuần 6 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 2:14-24,26

 

Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết.  (Gia-cô-bê 2:17)

 

Ngay trong thời Giáo Hội sơ khai, tranh luận về đức tin và hành động đã là một đề tài nóng bỏng!  Nhưng ở đây, thánh Gia-cô-bê dạy chúng ta rằng đức tin không phải là điều gì để luận bàn, nhưng là để sống!  Là môn đệ Chúa Ki-tô, chúng ta trải dài đức tin của mình ra suốt cả một ngày qua cách sống, dù ý thức hay không ý thức.

Những hành động không mua được ơn cứu độ cho chúng ta.  Tuy nhiên, chúng ta giúp cho lòng yêu mến Thiên Chúa được thể hiện nhờ những gì chúng ta làm.  Ông Áp-ra-ham đã biểu lộ đức tin khi ông tín thác Chúa và chuẩn bị sát tế con mình là I-xa-ác làm lễ hy sinh.  Mẹ Tê-rê-xa đã biểu lộ đức tin, mặc dù bà không cảm nhận sự hiện diện của Chúa , nhưng bà vẫn tiếp tục phục vụ người nghèo, khích lệ các chị em và tin tưởng vào Chúa quan phòng.  Dĩ nhiên những người bạn hữu này của Thiên Chúa không được cứu độ nhờ những hành động của họ, nhưng hành động của họ thực sự đã cho chúng ta nhìn thấy rõ đức tin đã hỗ trợ cho tất cả những gì họ làm.

Những hành động thánh Gia-cô-bê nói tới ở đây chính là “bánh xe của sự thánh thiện”.  Chúa ban cho chúng ta ân huệ đức tin.  Nhờ đức tin ấy, chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của Người trong cầu nguyện và được thôi thúc sâu xa khi Người đánh động tâm hồn chúng ta.  Được thay đổi do những gì chúng ta cảm nghiệm, chúng ta thấy mình dần dần quảng đại hơn và ít nghĩ tới mình hơn.  Đổi lại, việc quên mình này nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa của chúng ta và ước ao được ở với Người, như vậy chúng ta sẽ quay về với Người trong cầu nguyện.  Rồi điều ấy cứ tiếp tục như vậy.  Chúng ta đang tạo những thói quen của sự thánh thiện;  chúng ta trở nên sẵn sàng đón nhận Chúa hơn;  dần dần việc biểu lộ đức tin chúng ta trong những tình huống đời sống hằng ngày sẽ biến thành tự nhiên hơn.

Bất luận bạn ở đâu trong chu kỳ này, bạn cứ để cho Chúa đưa bạn đi xa hơn.  Bạn có tin không?  Tốt!  Cứ hành động với đức tin ấy.  Hôm nay bạn hãy tìm một người đang cần đến bạn và hãy giúp đỡ họ.  Bạn đang bận rộn làm việc cho vương quốc Chúa?  Cứ tiếp tục, nhưng cũng hãy chắc chắn là bạn đang trau dồi đời sống thiêng liêng nữa.  Sự công chính không phải là lấy hành động để minh chứng cho mình, nhưng là để cho đức tin của bạn được thể hiện.  Đó là đón nhận tất cả những gì Chúa đã làm cho bạn và muốn đón nhận thêm nữa.  Công chính không phải là nói về đức tin, nhưng là tỏ ra đức tin qua lối sống của bạn!

 

“Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban ân huệ đức tin cho con.  Xin Cha hãy kéo con đến gần Cha để đức tin của con được tỏ ra trong mọi cách con chọn lựa và trong mọi lời nói của con.  Con không muốn chỉ là một kẻ ra vẻ giống như một tín hữu, nhưng là một kẻ tin đích thực!”