Thứ Tư tuần 6 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 1:19-27

 

Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em.  (Gia-cô-bê 1:21)

 

         Khi viết, Gia-cô-bê đã sử dụng những so sánh sống động.  Những hình ảnh như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống, soi gương, bánh lái con tàu, tất cả đều là để diễn tả môn đệ tính.  Bài đọc thứ nhất hôm nay là một thí dụ rõ ràng khi ngài khích lệ chúng ta “hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng” chúng ta (Gia-cô-bê 1:21).

         Vậy lời Chúa có gì đặc biệt như thế?  Đâu là ân sủng ở trong lời Chúa?  Phải, chính nhờ lời phán mà Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài muôn vật.  Thiên Chúa phán:  “Hãy có ánh sáng” (Sáng Thế 1:3).  Và cũng chính “lời toàn năng” đã từ trời đem công lý xuống dưới đất (Khôn Ngoan 18:15).  Rồi lời Chúa có sức mạnh cứu độ linh hồn chúng ta (Gia-cô-bê 1:21).  Cho nên không lạ gì khi chúng ta phải đón nhận lời!

         Chúng ta đón nhận lời Chúa như thế nào?  Trước khi mời người khách vào nhà, bạn thường phải chắc chắn là nhà mình sạch sẽ và ngăn nắp.  Cũng vậy, thánh Gia-cô-bê khuyên chúng ta hãy dẹp bỏ mọi tội lỗi trong cuộc sống:  “Anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn” (Gia-cô-bê 1:21).  Trong khiêm tốn, bạn hãy thống hối trước mặt Chúa về những cách bạn đã không tôn kính Người.  Thánh Gia-cô-bê đặc biệt cho thấy những cách tương quan với người khác như thiếu kiên nhẫn, giận dữ hay ác độc.  Thống hối hoặc “giũ sạch” những điều trên có thể giúp tạo nên nơi tâm hồn chúng ta một môi trường cởi mở và đón nhận, đó chính là điều cần phải làm để lời Chúa được đâm rễ nơi chúng ta.

         Đón nhận lời Chúa cũng có nghĩa là dành thì giờ ở lại với Người, tựa như chúng ta chuẩn bị đón khách tới nhà.  Điều ấy nghĩa là phải thời giờ ở với Người để lời Người sẽ cư ngụ trong chúng ta.

         Khi đón nhận lời Chúa như vậy, chúng ta sẽ thấy lời Chúa có sức mạnh cứu độ và biến đổi linh hồn chúng ta, cũng như trong cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận, tưởng tượng và ước ao.  Hầu như bạn có thể thấy điều này xảy ra nhiều lần khi đang cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh, bạn cảm nghiệm Chúa đang ban cho bạn bình an hoặc làm cho tâm hồn bạn dễ hướng về người khác, hoặc làm cho bạn ước ao chia sẻ với người nào đó tình yêu của Thiên Chúa.  Hãy thành tâm dành thì giờ mỗi ngày chỉ để ngồi với Chúa.  Rồi bạn hãy tìm những cơ hội trong ngày ở với Người và “được thêm sức”.  Chính trong những lúc như vậy, bạn có thể thực sự càm nhận được ân sủng của Người đang nở hoa trong bạn.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con đón nhận ân sủng của Chúa xuống trong con”.