Chúa Nhật tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:38-48

 

Anh em hãy nên hoàn thiện.  (Mát-thêu 5:48)

 

         Hoàn thiện?  Đó chẳng phải là điều không thể thực hiện hay sao?  Chúng ta hãy thử xem.

         Trước khi Chúa Giê-su nói những lời này, cả một hệ thống đã đâu vào đó rồi:  “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Đệ Nhị Luật 19:21).  Hệ thống này được đặt trên nền tảng một thứ công bình giúp người ta đặt giới hạn cho việc đền bù.  Không được phép tăng những thiệt hại lên gấp hai hoặc gấp ba lần.  Tôi không thể giết một người nếu họ chỉ ăn trộm con lạc đà của tôi.  Điều mà tên ăn trộm kia phải làm là hắn phải mất một con lạc đà cho tôi để “huề cả làng”.  Nhưng Chúa Giê-su còn muốn một điều hơn cả việc đền bù tương xứng kia.  Người muốn lòng nhân từ phải trở nên luật cho thế giới này.

         Tiêu chuẩn mới này dường như không công bằng qua những việc như giơ cả má kia cho người ta tát, đi thêm một dặm, và yêu thương kẻ thù.  Ngay với những người trong nhà mà chúng ta còn chẳng luôn làm như vậy, thì sao chúng ta có thể làm cho những kẻ ghét chúng ta?

         Khi chúng ta thù hằn với một người thì việc không tha thứ thường là tâm điểm của vấn đề.  Cho nên Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy tha thứ.  Dĩ nhiên Người không mong chúng ta phải có cùng một mức độ yêu thương đối với mọi người.  Nhưng Người muốn chúng ta đối xử với mọi người, ngay cả đối với kẻ thù và những kẻ làm chúng ta tổn thương, giống như Chúa đối xử với họ, nghĩa là với lòng cảm thông, nhân từ và kiên nhẫn.  Người muốn chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cầu chúc điều tốt lành cho họ.

         Lối yêu thương này không những đem lại ân sủng cho người khác;  nó còn đem lại cho chúng ta ân sủng của Thiên Chúa nữa.  Những nghiên cứu mới đây về tâm lý cũng đồng ý về điểm này.  Kết quả cho thấy là việc giữ lòng không tha thứ có thể dẫn tới sự bức xúc.  Nó có thể làm cho chúng ta đầy lòng thù hận, trở nên cay cú, lại còn ảnh hưởng cả đến sức khỏe nữa.  Nhưng hễ ai biết tha thứ thì sẽ khỏe mạnh và bình an hơn.  Cho nên chúng ta càng tuân theo lời dạy của Chúa Giê-su, chúng ta càng được lợi hơn!

         Bạn cóa muốn nên hoàn thiện không?  Bạn hãy hết sức cố gắng tha thứ.  Điều ấy có vẻ không thể thực hiện, nhưng nhờ Chúa giúp, điều gì cũng có thể được cả.

 

         “Lạy Chúa, xin hãy làm cho con thành khí cụ của lòng nhân từ và bình an của Chúa!”