Thứ Bảy tuần 7 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 5:13-20

 

Lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực.  (Gia-cô-bê 5:16)

 

         Một quả bom nguyên tử nổ có lẽ là một sức mạnh tuyệt đỉnh.  Ngồi bên cạnh một người sẽ có thể thay đổi bạn vĩnh viễn.  Phải, đến với Chúa trong cầu nguyện cũng phải giống như vậy, nghĩa là một cảm nghiệm không gì khác ngoài thay đổi bạn mà thôi.  Tuy nhiên, khác với trái bom nguyên tử, cầu nguyện có sức mạnh để làm cho bạn mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, hữu hiệu hơn và dễ thương hơn.  Khi bạn giao tiếp với Chúa và được ân sủng Người thay đổi, thì lúc đó bạn được tự do để tung ra sức mạnh ấy trong thế giới chung quanh bạn.

         Cầu nguyện là một cuộc chuyện trò đầy yêu thương giữa bạn và Chúa, một nhịp cầu và dòng chảy giữa Đấng Tạo dựng và con cái Người.  Cầu nguyện có thể là một sinh hoạt dịu dàng, thinh lặng, nhưng nó lại có sức mạnh thay đổi khôn lường.  Từ Hy-lạp “có hiệu lực” trong câu này ám chỉ đến việc làm rất nhiều, rất mạnh mẽ và rất tốt.  Sức mạnh này hoạt động khi bạn ngồi với Chúa.  Nó đem lại sự chữa lành cho tâm trí và thể xác của bạn.  Nó biến yếu đuối thành sức mạnh và sợ hãi thành tin tưởng.  Nó đem lại ủi an khi bạn buồn khổ và hiểu biết khi bạn chỉ khăng khăng bất đồng.

         Cầu nguyện làm cho mọi sự được hoàn tất, trước hết trong đời sống của bạn, rồi đến những người chung quanh.  Không phải mọi lời cầu nguyện của bạn đều được nhận lời theo như bạn muốn đâu, nhưng nó sẽ thay đổi tâm hồn bạn.  Nó sẽ phá đổ những thành trì trong cuộc sống bạn, những điều bạn nghĩ là sẽ không khi nào thay đổi được, những điều sẽ không ngừng làm cho bạn bị tổn thương, những điều sẽ không bao giờ là nguồn sức mạnh cho bạn.  Cầu nguyện giúp bạn hối hận và tha thứ, và nó mang tự do đến những lãnh vực mà bạn đã bị giam cầm từ bao năm qua.  Tất cả những điều này gom lại có thể làm thay đổi điều bạn cầu nguyện hoặc cách thức bạn cầu nguyện.

         Khi bạn đích thân biết được điều Chúa có thể làm, là vì bạn đã thấy Người làm điều ấy nơi bạn, là khi bạn đã hối hận và tha thứ, là lúc bạn đã được giải thoát qua nhiều cách dù bạn có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, thì khi ấy lời cầu nguyện của bạn cho người khác sẽ tự nhiên tăng thêm cường độ.  Nó sẽ thúc giục bạn chia sẻ với người khác những gì chính bạn đã lãnh nhận, đó là tình yêu Thiên Chúa, sự chữa lành của Người, đức khôn ngoan và sức mạnh toàn năng của Người để biến đổi cuộc sống chúng ta.  Nói tóm lại, cầu nguyện khác nào một trái bom nguyên tử chứa đựng không biết bao nhiêu là ân sủng!

 

         “Lạy Cha, xin giúp con cảm nghiệm được sức mạnh của Cha đang hoạt động trong con hôm nay khi con cầu nguyện.  Xin Cha chữa lành con, thay đổi con, làm cho con được tràn đầy tình yêu của Cha”.