Thứ Hai tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:14-29

 

Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.  (Mác-cô 9:29)

 

         Đang lúc tiếng nghiến răng ken két và bọt mép sùi ra vẫn cứ tiếp tục thì các môn đệ Chúa và các kinh sư đang luận với nhau.  Có thể cuộc tranh luận quy vào việc các môn đệ bất lực, không trừ quỷ nổi, hoặc họ không biết dùng cách nào đúng để trừ quỷ.  Bất cứ lý do nào thì khung cảnh cũng thật hỗn độn.  Bạn hãy thử tưởng tượng ra hiện trường lúc ấy, người lớn thì tranh luận với nhau, đám dân chúng kéo đến và người cha của đứa bé đang hốt hoảng van xin người ta giúp đỡ vì quỷ dữ đang vật con trai của ông.  Thật là ồn ào và khó coi, nhất định khiến người ta không thể được bình an hoặc phấn khởi!

         Rồi Chúa Giê-su nhập cuộc.  Sự hỗn độn không cản bước được Người.  Người chú tâm đến kẻ đang chịu đau khổ, chứ không phải đến những bất đồng giữa đám đông và phe nhóm.

         Đó cũng là lý do tại sao Chúa Giê-su nói cầu nguyện là cần thiết.  Nhờ cầu nguyện, chúng ta dẹp bỏ được mọi ồn ào của thế gian để có thể thấy rõ hơn điều nào cần phải làm.   Khi chúng ta tiếp xúc với Chúa, chúng ta để cho Người ảnh hưởng và hướng dẫn chúng ta.  Chúng ta không bị giam hãm trong những phân tâm hoặc tranh luận vô bổ.

         Bạn có tin đây là điều bạn có thể làm không?  Có chứ!  Bạn có Thánh Thần trong bạn, sẵn sàng ban cho bạn đức khôn ngoan của Người.  Bạn còn có lời Chúa Giê-su hứa hễ ai đến với Người thì sẽ được nghỉ ngơi (Mát-thêu 11:28).  Nhờ Thánh Thần, Chúa đổ tình yêu của Người xuống tâm hồn bạn, và Người mong đợi bạn hãy gặp gỡ tình yêu ấy trong cầu nguyện.

         Tất cả khởi đầu trong cầu nguyện, nhưng chắc chắn đó chưa phải là hết!  Cầu nguyện không chỉ là một thời khắc ở với Chúa Giê-su, sau đó là những lúc suy nghĩ và hành động theo cùng một cách.  Nhưng cầu nguyện còn thay đổi chúng ta, để chúng ta suy nghĩ và hành động giống như Chúa Giê-su.  Cầu nguyện mở mắt chúng ta, giúp chúng ta ý thức những điều chúng ta thường coi nhẹ, thí dụ nỗi đau của người nghèo hoặc những người bị loại ra lề xã hội bởi họ không có được những tiêu chuẩn của xã hội.  Cầu nguyện làm cho chúng ta dễ thương và hiểu biết người khác hơn.

         Trong cầu nguyện, Chúa cho chúng ta thấy phải sống và yêu như thế nào.  Vậy bạn hãy để Người làm im đi tiếng ồn ào chung quanh bạn.  Hãy đến nơi vắng vẻ với Người và lắng nghe.  Người có những điều muốn nói với bạn hôm nay đấy.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con được tràn đầy bình an và dịu hiền của Chúa.  Xin Chúa giúp con sinh hoa trái ở bất cứ nơi nào con đến hôm nay”.