Thứ Sáu tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:1-12

 

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.  (Mác-cô 10:9)

 

         Nếu chính chúng ta đã trải qua cuộc ly dị hoặc biết một người đã ly dị, có thể chúng ta khó chấp nhận được những lời này.  Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng:  “Chẳng lẽ Chúa Giê-su không hiểu tại sao hôn nhân đổ vỡ hay sao?  Tại sao Người không thể tỏ ra thông cảm hơn một chút?”  Nếu chúng ta biết được thế nào là mặc cảm tội lỗi, giận dữ và buồn khổ do ly dị mà ra, thì ở đây dường như Chúa Giê-su là một người vị lề luật, hoặc Người thích “bắt giam” chúng ta về tội để cho hôn nhân bị đổ vỡ.

         Nhưng bạn hãy nhớ là Chúa Giê-su đang nói với những người nào, đó là nhóm Pha-ri-sêu vị lề luật.  Họ tìm những sơ hở, cố gài bẫy để bắt Người phải nói lên khi nào việc ly dị là được chấp nhận.  Đáp lại, Chúa Giê-su đã nói lên một chân lý như Người vẫn luôn làm.  Phải, hôn nhân là thánh thiêng đối với Thiên Chúa và đó là một phúc lành cho chúng ta.  Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người, sự kết hợp được đóng ấn do Chúa Thánh Thần và điều cuối cùng Người muốn chúng ta làm là phải chịu đựng cơn đau khi sự kết hợp ấy bị đổ vỡ.

         Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý là dù Chúa Giê-su nói rằng không được ly dị, nhưng Người không khi nào nói một lời kết án những người có hôn nhân đổ vỡ.  Người biết chúng ta là những con người có thể phạm sai lầm;  chính vì vậy Người mới xuống thế!  Thí dụ bạn hãy xem Người đã đối xử như thế nào với một người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình (Gio-an 8:1-11).  Những kẻ vị lề luật cũng ở đó, trưng dẫn Lề Luật dạy phải ném đá người phụ nữ ấy.  Nhưng khi Chúa Giê-su đối đầu với họ bằng cách nói ra tình trạng tội lỗi của họ, họ liền bỏ đi.  Rồi Người nói với người phụ nữ:  “Ta cũng không kết án chị đâu” (Gio-an 8:11).

         Nếu bạn đang phải trải qua cơn đau do ly dị gây ra, Chúa Giê-su cũng nói cùng những lời ấy với bạn.  Trước mặt bạn, Người không hạch hỏi bạn đó là lỗi của ai, và Người cũng không cầm buộc tội lỗi của bạn hay của bất cứ ai khác.  Điều ấy chỉ có Xa-tan mới làm, nên chúng ta đừng bao giờ nghe theo tiếng nó nói!  Không đâu, Chúa Giê-su muốn chữa lành bạn và giải phóng bạn.  Người muốn gánh lấy bất cứ điều gì bị tổn thương hoặc đổ vỡ trong đời bạn và đổi mới nó. Vậy bạn hãy để điều này đánh dấu ngày bạn lãnh nhận lòng thương xót và chữa lành của Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin sai Thánh Thần Chúa đến với các gia đình bị thương tổn vì ly dị.  Xin cho họ biết rằng ân sủng Chúa có thể phá bỏ xiềng xích của hận thù, thiếu tin tưởng và không tha thứ.  Xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng Chúa và chữa lành đớn đau của họ!”