Thứ Tư tuần 7 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 4:13-17

 

Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia.  (Gia-cô-bê 4:15)

 

         Sử dụng một thuật ngữ đã có từ thời Giáo Hội sơ khai, nhiều Ki-tô hữu Ả-rập kết thúc những câu chuyện của họ với lời “Nếu Chúa muốn”.  Thí dụ:  “Tôi sẽ thăm anh vào tuần tới, nếu Chúa muốn”, hoặc “Con gái tôi chuẩn bị kết hôn vào mùa xuân, nếu Chúa muốn”.  Chúng ta thấy thánh Phao-lô sử dụng thuật ngữ này khi ngài viết cho các tín hữu tại Cô-rin-tô:  “Nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em” (1 Cô-rin-tô 4:19).  Và trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Gia-cô-bê nhắc nhở chúng ta rằng tương lai của chúng ta nằm trong tay Chúa.  Chúng ta có thể có những kế hoạch tốt nhất, nhưng chỉ Thiên Chúa mới có thể bảo đảm cho tương lai của chúng ta.

         Nếu đúng như thế, chẳng phải là có lý khi người ta cứ ngồi lì ở cửa mà đợi Chúa quang lâm hay sao?  Thưa không phải vậy đâu!  Chưa hề có gì là hoàn tất cả!  Chúa muốn chúng ta hãy đi vào thế giới, xây dựng vương quốc Người, nhưng chúng ta làm những công việc này bằng cách giữ mình khỏi lo lắng hoặc bận tâm về tương lai.  Tóm lại, nếu Chúa đã quan phòng lo lắng cho chim trời và hoa cỏ đồng nội, thì làm sao chúng ta là con cái Người lại không thể tin tưởng hơn vào sự chăm sóc và dẫn dắt của Người?

         Cùng một nguyên lý ấy được áp dụng cho cuộc sống cá nhân chúng ta.  Chúa muốn chúng ta làm việc cần cù trong nghề nghiệp của mình, tham gia vào cuộc sống gia đình và xóm láng, chăm lo bản thân cả về thể xác lẫn tinh thần.  Nhưng Người không muốn những đòi hỏi của bất cứ trách nhiệm nào trên đây che lấp đi niềm vui của chúng ta và lòng tin tưởng vào Chúa cũng như sự quan phòng của Người.

         Lo lắng chẳng giúp được gì và cũng không cần thiết.  Nó cướp đi lòng tin của chúng ta và làm chúng ta cạn kiệt năng lực.  Chúa muốn chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Người và nơi tương lai Người đã hứa ban cho chúng ta.  Người muốn chúng ta được tự do để phục vụ Người.  Vậy bạn đừng để cho những lo lắng đời này làm cho bạn sợ hãi.  Đừng để những lo lắng thuyết phục bạn phải tự mình thắng vượt mọi trở ngại.  Trái lại, bạn hãy hướng về Chúa và phó thác tương lai của bạn trong tay Người.  Bạn hãy xin Thánh Thần của Người giúp bạn buông đi mọi lo lắng, để bạn có thể sống trong ánh sáng của lời Người hứa.

 

         “Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi những lo âu và bận tâm vô ích.  Con muốn phó thác cho kế hoạch của Chúa.  Ước gì con sống mỗi ngày với lòng tín thác và tâm tình cảm tạ vì sự quan phòng của Chúa”.