Chúa Nhật tuần 8 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 49:14-15

 

Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.  (I-sai-a 49:15)

 

         Có bao giờ bạn nhận thấy những bà mẹ có một khả năng yêu thương không sao sánh nổi không?  Chẳng cần biết việc dưỡng dục con cái khó nhọc thế nào, một bà mẹ sẽ tận lực cho công việc ấy với tất cả tâm hồn.  Bà luôn lo lắng cho sự an lành của con cái.  Bà đã bỏ ra không biết bao nhiêu hy sinh vì chúng.  Bà quyết tâm đào tạo và dạy dỗ chúng biết sống nên người.  Bà không ngừng bao bọc và che chở chúng, bất chấp mọi đe dọa cản đường.

         Cho nên không lạ gì trong bài đọc thứ nhất hôm nay, vị ngôn sứ sử dụng sứ mệnh làm mẹ để nói lên tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta!  Chúng ta đã quá quen nghĩ về Thiên Chúa như Cha trên trời, nhưng nhiều khi cũng tốt khi được nhắc nhở rằng phụ nữ, nhất là các bà mẹ, phản ánh sự tốt lành, yêu thương và tận tâm của Thiên Chúa.

         Mỗi lần chúng ta thấy một bà mẹ vỗ về đứa con của bà, chúng ta thoáng hiểu được cách thức Thiên Chúa muốn an ủi chúng ta.  Mỗi khi chúng ta thấy một bà mẹ thức suốt đêm chăm sóc một đứa con đau yếu, chúng ta có thể nhớ đến lời Thiên Chúa hứa khắc tên chúng ta vào lòng bàn tay Người (I-sai-a 49:16).

         Khi chúng ta thấy một bà mẹ lo lắng về những chọn lựa của đứa con trưởng thành, chúng ta có thể nhớ lại những lời Chúa Giê-su phán:  “Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Lu-ca 13:34).

         Mỗi khi chúng ta thấy một bà mẹ khuyên nhủ con hoặc sửa lỗi nó, chúng ta hãy nghĩ đến lời kinh của tác giả Thánh Vịnh:  “Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài” (119:73).

         Không thể nói được thế giới sẽ đi về đâu nếu không có tình yêu của người mẹ.  Cũng thật khó mà tưởng tượng được chúng ta sẽ ở đâu nếu không có Thiên Chúa đầy lòng yêu thương!

         Vậy hôm nay mỗi khi bạn nghĩ về người mẹ, bạn hãy nghĩ về Thiên Chúa.  Và bạn hãy vui lên trong tình yêu đang bao bọc bạn!

 

         “Lạy Chúa, này con đây.  Con hết lòng cảm tạ vì được làm con Chúa”.