Thứ Ba tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:28-31

 

Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.  (Mác-cô 10:31)

 

         Có bao giờ bạn đi câu cá để được lãnh bằng khen vì đã câu được con cá lớn nhất không?  Khi chúng ta thực hiện được một điều rất đáng ngưỡng mộ hoặc có một tài năng mình thực sự hãnh diện với nó, thì những điều ấy có thể cám dỗ chúng ta đi tìm sự chú ý của người khác.  Ngay cả khi chống lại cám dỗ ấy, chúng ta vẫn có thể tự cổ võ mình trong tâm trí, tưởng tượng ra những lời khen ngợi chúng ta thích nghe.

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi Chúa Giê-su tuyên bố thực khó biết mấy cho người giàu có vào Nước Thiên Chúa, thì ông Phê-rô đã trưng ra một đề nghị khen tặng dành cho chính mình:  “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mác-cô 10:28).  Ý ông muốn nói với Chúa:  “Vậy Thầy hãy cho chúng con phần thưởng nào đi chứ!”  Nhưng Chúa Giê-su cắt ngang lời ông, có lẽ để cứu vãn Phê-rô khỏi bị bối rối.  Phải, các anh đã làm tốt, rồi các anh sẽ được thưởng.

         Nhưng khi ấy Chúa Giê-su đã nói một câu giản dị, dễ lập lại và dễ hiểu nữa, nhưng lại khó chấp nhận:  “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” (Mác-cô 10:31).  Ông Phê-rô đã học biết đường lối của Tin Mừng là phải từ bỏ ngay cả ước muốn thành công và cố gắng đứng đầu.  Thực vậy, Người kêu gọi chúng ta hãy bước theo Người trên đường thập giá.

         Khi đứng trước ngưỡng cửa Mùa Chay, chúng ta hãy giữ câu Kinh Thánh này trong tâm trí.  Chúa đang kêu gọi bạn hãy giải thoát mình khỏi thế gian và khỏi bản chất sa ngã của bạn thêm một chút nữa.  Người kêu gọi bạn hãy tận hiến cho Người và cho Vương quốc Người hơn một chút nữa.  Nhưng người ta lại thường dễ dàng tự hào với những tuân thủ luật lệ mùa Chay, rồi cũng giống như Phê-rô, người ta muốn được trọng thưởng.

         Bạn không cần phải biện bạch về trường hợp của bạn trước mặt Chúa!  Người thấy hết mọi sự bạn làm cho Người, và Người rất hài lòng, ngay cả với hành động hy sinh nhỏ bé nhất của bạn.  Người yêu thương bạn.  Người muốn kéo bạn lại bên cạnh Người.  Người vui trong tất cả những gì bạn làm để đưa bạn đến gần Người hơn một chút.  Vậy bạn hãy ngừng lại, đừng đặt mình lên trước.  Trái lại, hãy bắt chước Người, thích đứng ở cuối.  Bạn đừng lo;  Người sẽ trông thấy bạn.  Rồi khi thấy, Người sẽ dìu bạn vào thẳng Vương quốc của Người!

 

         “Lạy Chúa, xin hãy lôi kéo con đến với Chúa trọn vẹn hơn trong Mùa Chay này;  xin Chúa giúp cho con có được Chúa nhiều hơn và con thì ít đi”.