Thứ Năm sau Lễ Tro

Suy niệm Đệ Nhị Luật 30:15-20

 

Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa.  (Đệ Nhị Luật 30:19)

 

         Một người nam và một người nữ nói “Tôi xin hứa” trong ngày thành hôn.  Ngày nhậm chức, một tân tổng thống “long trọng thề” sẽ tôn trọng hiến pháp của quốc gia.  Một thiếu nữ thề sẽ “không khi nào làm hại” trong ngày cô tuyên xưng lời thề của tôn sư Hippocrates và trở thành một bác sĩ.  Tất cả những giây phút này đều quan trọng trong cuộc sống của một người, vì một chọn lựa chủ yếu đã được thực hiện và một con đường mới đang mở ra.

         Dân Ít-ra-en đã đối diện với một thời điểm tương tự khi ông Mô-sê kêu gọi họ hãy sống giao ước với Thiên Chúa đang lúc chuẩn bị tiến vào Đất Hứa.  Đó là một chọn lựa sống chết, nên Mô-sê khuyên họ phải chọn lựa khôn ngoan.

         Kinh Thánh có không biết bao nhiêu tấm gương những người phải đối mặt với những chọn lựa quan trọng:  ông A-đam và bà E-va trong vườn địa đàng;  Mẹ Ma-ri-a quyết định nhận lời mời của sứ thần để làm Mẹ Đấng Cứu Độ;  ông Mát-thêu chọn từ bỏ bàn thuế vụ của mình để đi theo Chúa Giê-su.  Còn rất nhiều người khác nữa!

         Tất cả những chọn lựa khởi đầu và biến đổi cuộc sống này đều cần phải được thể hiện mỗi ngày.  Cặp tân hôn mỗi ngày phải chọn lựa giữ lời thề hứa của họ, “khi vui cũng như lúc buồn”.  Mát-thêu đã phải tái khẳng định chọn lựa của ngài để theo Chúa Giê-su, ngay cả những ngày ngài nuối tiếc cuộc sống tiện nghi gia đình.  Rồi Mẹ Ma-ri-a đã phải thường xuyên cầu nguyện, “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lu-ca 1:38).

         Đặc biệt trong mùa Chay, chúng ta có thể chú tập vào mọi chọn lựa mình phải làm.  Vậy chúng ta phải từ bỏ những gì?  Chúng ta nên dành bao nhiêu thì giờ để cầu nguyện?  Còn ăn chay thì sao?  Nhưng năm nay, chúng ta hãy chú ý đến những gì Chúa muốn làm cho chúng ta.  Ngày qua ngày, chúng ta đối diện với chọn lựa, đúng như vậy.  Nhưng cũng đích xác là Cha trên trời của chúng ta đang ở với chúng ta ngày này qua ngày khác, ban ân sủng trên chúng ta để chúng ta có thể chọn được sống mỗi ngày.

         Chúa muốn chúc lành cho bạn.  Người muốn làm mọi sự có thể để giúp bạn bước đi trên đường sự sống.  Vì thế Người rất nhân từ và hay tha thứ.  Vậy bạn đừng bỏ cuộc.  Hãy chọn được sống mỗi ngày nhé!

 

         “Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha đã muốn chúc phúc cho con!  Hôm nay con chọn Cha.  Con chọn nhận lãnh ân sủng nhờ bước theo Cha”.