Thứ Tư Lễ Tro

Suy niệm Giô-en 2:12-18

 

Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta.  (Giô-en 2:12)

 

         Chào mừng mùa Chay!  Bốn mươi ngày tới đây, chúng ta sẽ hành trình qua “hoang địa” của ăn chay, cầu nguyện và bố thí để tiến đến cử hành cuộc Phục Sinh của Chúa Giê-su.

         Giờ đây, hết thảy chúng ta đều biết rằng hoang địa là nơi không thể cư ngụ, đầy nguy hiểm và thiếu thốn những nhu cầu như của ăn thức uống.  Vậy tại sao có người lại muốn tới đó?  Xem ra chỉ vì người ấy muốn vâng lời Thiên Chúa.  Thánh Mác-cô bảo chúng ta rằng chính Thần Khí đã “đẩy” Chúa Giê-su vào hoang địa (Mác-cô 1:12).  Thánh Thần đã ép Người phải vào nơi đầy cám dỗ và thử thách này.

         Vậy Chúa Giê-su đã tìm đâu được sức mạnh để sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt và để chống lại cám dỗ?  Thưa trong lời Chúa.  Người đã có thể sống còn vì Người đã lệ thuộc vào Thiên Chúa       và tất cà những điều Thiên Chúa hứa.

         Những gì đã xảy ra cho Chúa Giê-su thì giờ đây cũng xảy ra cho chúng ta.  Bắt đầu từ hôm nay, Chúa Thánh Thần muốn điều động chúng ta vào hoang địa.  Người muốn ngăn cách chúng ta với những tiện nghi của đời sống thường ngày, để chúng ta có thể chú tâm vào việc chiến thắng tội lỗi và yếu đuối luân lý đã tách biệt chúng ta khỏi Thiên Chúa.  Nhưng chúng ta không vào đó một mình.  Thánh Thần sẽ giúp đỡ chúng ta trong sự yếu hèn của chúng ta (Rô-ma 8:26).  Người sẽ hướng dẫn chúng ta và làm cho chúng ta can đảm khi bị cám dỗ (1 Cô-rin-tô 10:13).

         Dĩ nhiên chúng ta phải hành động về phần mình.  Chúng ta phải mong muốn “thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin” (1 Ti-mô-thê 6:12).  Vậy bạn hãy sắp đặt để ăn chay trong mùa này.  Hãy dành thì giờ cầu nguyện mỗi ngày và đắm chìm trong lời Chúa.  Bạn hãy quảng đại với những người thiếu thốn.  Hãy trở về với Chúa qua những việc làm đó và Người sẽ chúc phúc cho bạn.

         Chúng ta hãy làm cho mùa Chay này trở thành thời gian mở lòng đón nhận ân sủng Chúa.  Hãy cầu xin Người làm cho chúng ta được đầy tràn ơn thánh, tình yêu, đức khôn ngoan và sức mạnh của Người, để chúng ta có thể trải qua được mọi thử thách đang chờ trước mặt.  Nếu biết mở lòng, chúng ta sẽ không phải thất vọng đâu!

 

         “Lạy Chúa, xin mở mắt con để nhận biết sự hiện diện của Chúa trong hoang địa ngay nơi đây.  Xin Chúa giúp con chiến thắng tội lỗi đang tách biệt con khỏi Chúa, để con có thể vui mừng với Chúa trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh”.