Chúa Nhật tuần 10 Thường niên       

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:1-11

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.  (Công Vụ Tông Đồ 2:4)

 

         Hôm nay chúng ta cử hành ngày trọng đại mừng Chúa Thần Thần ngự xuống trên Mẹ Ma-ri-a và các thánh Tông đồ.  Quyền năng Thiên Chúa được biểu hiện một cách lạ lùng khi ba ngàn người đón nhận Tin Mừng, thống hối, được rửa tội và gia nhập Giáo Hội.

         Theo sau biến cố ấy, quyền năng Thiên Chúa vẫn tiếp tục biểu lộ.  Dân chúng cùng nhau đến cầu nguyện và cử hành Thánh Thể.  Nhiều người được chữa khỏi các bệnh tật hoặc được khỏi quỷ ám.  Có người được thúc giục đi chăm sóc người nghèo, người khác thì đi rao giảng Tin Mừng ở xa.  Bất chấp căng thẳng nội bộ hoặc những bách hại từ bên ngoài, Giáo Hội tiếp tục lớn mạnh, tất cả đều nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần.

         Không lâu sau những biến cố xảy ra hôm nay, một cuộc “Hiện Xuống thứ hai” đã xảy ra, lần này cho một nhóm Dân ngoại tại Xê-da-rê (Công Vụ 10:44-48).  Lại một lần nữa, ông Phê-rô rao giảng Tin Mừng, Thánh Thần được ban xuống và nhiều người đã trở lại đạo.  Những người đã đến với Phê-rô là các tín hữu gốc Do-thái “đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả dân ngoại nữa” (10:45).  Rồi khi Phao-lô bôn ba trên đường truyền giáo, đã xảy ra việc tương tự, là Tin Mừng được rao giảng, Thánh Thần ngự xuống, người người được thay đổi và Giáo Hội phát triển.

         Bạn cũng đang có Thánh Thần không kém gì thánh Phê-rô và Phao-lô cùng các tông đồ.  Cũng Thánh Thần này muốn giúp bạn đến gần với Chúa Giê-su, rồi Người muốn làm cho bạn trở thành khí cụ ơn cứu độ.  Vậy bạn hãy dành chút thì giờ hôm nay để đón nhận thách đố ấy.  Bạn hãy xin Người mang lại cho bạn những gì là thuộc về Chúa Giê-su và cho bạn được biết (Gio-an 16:13-14).  Rồi bạn hãy cố gắng hết sức theo gương các tông đồ mà tìm những cơ hội tốt để chia sẻ Tin Mừng, hầu Chúa Thánh Thần có thể làm cảm động nhiều người hơn.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và cho con được tràn đầy tình yêu của Chúa.  Xin Chúa đem lửa xuống và đổi mới bộ mặt địa cầu”.