Thứ Ba tuần 10 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 17:7-16

 

Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất.  (1 Vua 17:14)

 

         Có khi nào bạn nghe người chơi poker nói:  “Chấp tất cả” chưa?  Đó là lúc bạn dùng một bàn tay lùa ra tất cả các con chip thay cho tiền mặt.  Làm như vậy, bạn biết bạn có cơ hội hoặc thắng hết, hoặc thua sạch.

         Bài đọc thứ nhất hôm nay có một cảm giác “chấp tất cả” tương tự, nhưng giá chấp còn cao hơn cả cuộc chơi poker.  Ở đây người ta thế chấp mạng sống của mình!

         Mặc dù Thiên Chúa đã giấu kỹ ngôn sứ Ê-li-a để tránh những đe dọa của hoàng hậu I-de-ven muốn giết ông, vậy mà giờ đây Thiên Chúa lại sai ông đến với một bà góa đang sống trong miền đất Xa-rép-ta của hoàng hậu.  Biết rằng chuyến đi rất nguy hiểm, Ê-li-a vẫn cứ thế chấp mạng sống mình.  Ông rời nơi trú ẩn an toàn và đi qua vùng đất đang bị hạn hán để kiếm người phụ nữ.

         Biểu lộ niềm tin như vậy, Ê-li-a được trọng thưởng.  Ông khám phá ra rằng người đàn bà góa này cũng muốn thế chấp mạng sống của bà vì Chúa, mặc dù bà là người dân ngoại, không liên hệ gì với Thiên Chúa của người Ít-ra-en!  Bà đã liều mạng sống mình và mạng sống con trai bà, tin rằng Thiên Chúa sẽ làm điều Người đã hứa qua vị ngôn sứ lang thang này.

         Còn bạn thì sao?  Có khi nào trong đời bạn, bạn quyết định thế chấp tất cả với Chúa chưa?  Có lẽ khi lựa chọn ơn gọi này thay vì ơn gọi kia, hoặc tìm được can đảm để xưng thú một tội đã phạm từ lâu.  Có khi nào bạn làm như vậy mà không được Chúa thưởng không?  Dĩ nhiên là không chứ!

         Nhưng đó không chỉ là trong những biến cố trọng đại để chúng ta thế chấp như vậy.  Mỗi ngày đều có nhiều cơ hội để quyết định chúng ta có thế chấp với Chúa hay không.  “Tôi phải trả lời thế nào khi người làm cùng sở bắt đầu nói xấu người khác?”  “Tôi phải nói gì khi một người bạn hỏi tôi tại sao lại phải đi nhà thờ?”  “Điều gì tôi có thể làm cho người nghèo khó ở góc phố kia không?”  Mỗi quyết định của chúng ta đều là cơ hội để khẳng định chúng ta “chấp tất cả” vì Chúa Ki-tô.

         Bạn cứ thế chấp tất cả cho Chúa đi, rồi bạn hãy xem phần thưởng nào Chúa đang chờ ban cho bạn.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con thế chấp tất cả vì Chúa hôm nay.  Xin dạy con biết phó thác tất cả đời con cho Chúa”.