Thứ Bảy tuần 10 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 16

 

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con;  số mạng con, chính Ngài nắm giữ.  (Thánh Vịnh 16:5)

 

         Lạy Chúa, sự sống của Chúa ở trong con là một ân huệ tuyệt vời!  Vì đó là một phúc lành và một đặc ân, nên con thật không dám trông đợi, không xứng đáng và không chắc chắn sẽ nhận được.  Tuy thế, Chúa vẫn tự nguyện ban cho con!  Có được mối tương quan với Chúa là một “chén phúc lộc” không đo lường nổi.  Được cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa và lắng nghe Chúa phán dạy, con tạ ơn Chúa về ân huệ này!  Được ẩn mình dưới bóng cánh Chúa, con cảm tạ sự che chở Chúa dành cho con.

         Lạy Cha, vì Cha là phần sản nghiệp con được hưởng, nên Cha giữ con bên cạnh trái tim Cha và con được an lành.  Con tin rằng không ai và không gì có thể cướp con khỏi tay Cha!  Không ai mạnh mẽ hơn Cha.  Không ai có thể sáng suốt hơn Cha hoặc có thể đánh lừa Cha để Cha buông con ra.  Con thật ngưỡng mộ khi thấy Cha là Thiên Chúa toàn năng lại gìn giữ con được an toàn.  Cha vẫn để mắt trên con, mặc dù Cha đang thống trị muôn vật muôn loài!

         Lạy Chúa, không gì so sánh được với chén phúc lộc và phần sản nghiệp Chúa dành cho con.  Nếu con có được mọi sự trên trần gian này mà không có được phần sản nghiệp ấy, thì quả thực con nghèo nàn vô cùng.  Con sẽ chẳng có gì là giá trị vĩnh cửu, chẳng có gì làm con được vui thỏa và nâng đỡ con những lúc thăng trầm trong cuộc sống.  Chỉ có Chúa mới ban cho con đức khôn ngoan và chỉ dạy, hướng đạo và dẫn dắt, khuyên nhủ, chỉ bảo và ủi an.

         Vì thế, lạy Cha, con sẽ luôn tin tưởng nơi Cha.  Con biết Cha sẽ không khi nào bỏ rơi con.  Dù đôi khi con làm trái ý Cha và thấy mình bị vùi giập, Cha vẫn dẫn dắt con trở về với lòng thương cảm và dịu dàng.  Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa!  Con muốn trung thành như Chúa đã trung thành với con.  Ước gì đừng bao giờ con bỏ Chúa hoặc đi lang thang xa khỏi bàn tay che chở của Chúa!

         Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã ban cho con đủ mọi lý do để vui mừng!  Cảm tạ Chúa đã ban cho con mọi lý do để tiếp tục tin tưởng!  Cảm tạ Chúa đã ban cho con phần sản nghiệp không bao giờ cạn vơi, chén phúc lộc không bao giờ mất giá trị.  Con thật vô cùng biết ơn vì Chúa sống trong con.  Con thấy được an ủi khi biết rằng Chúa ở với con từng giây từng phút mỗi ngày.

 

“Vâng, lạy Chúa, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ con hân hoan!”