Thứ Hai tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:1-12

Lễ thánh Ê-phrem, phó tế và tiến sĩ Hội Thánh

Người lên tiếng dạy họ.  (Mát-thêu 5:2)

 

         Từ nhiều năm, các học giả và thần học gia đã tranh luận về cấu trúc và ý nghĩa của Bài giảng trên núi.  Có thực Chúa Giê-su đã ban một “bài giảng” trong khung cảnh như Mát-thêu mô tả ở đây hay không?  Nhiều nhà chuyên môn không chắc chắn về điểm này.  Một số người đưa ra những tương đồng cũng như dị biệt so với “Bài giảng trên cánh đồng” trong Tin Mừng Lu-ca (Lu-ca 6:17-49) để chứng tỏ những lời nói của Chúa thật là uyển chuyển.

         Có lẽ bài giảng này thực sự là một tổng hợp rất độc đáo, do Mát-thêu thu thập lại từ nhiều giáo lý Chúa Giê-su đã dạy trong quá trình tác vụ của Người.  Đan kết tất cả lại thành một bài giảng dài mà Chúa Giê-su đã dạy trên một ngọn đồi, Mát-thêu làm cho người đọc nhớ lại ông Mô-sê, là người cũng đã đem lề luật của Thiên Chúa xuống cho dân chúng tụ họp trên triền núi.  Đối với Mát-thêu, lời giảng của Chúa Giê-su là một lề luật mới, giống như chính Chúa Giê-su là sự kiện toàn lề luật Mô-sê, người làm luật nguyên thủy.

         Nhìn lại những vấn đề này cũng như những vấn đề tương tự được nêu lên trong những đoạn Tin Mừng khác, một số điều xem ra rất rõ ràng.  Có một điểm là dường như cả bốn tác giả sách Tin Mừng đều muốn trình bày những gì còn hơn cả việc ghi lại lịch sử nữa.  Các ngài còn là những nhà thần học mang sứ mệnh ngôn sứ, chứ không phải như các ký giả báo chí.  Các ngài được Thiên Chúa ủy thác việc vẽ lên dung mạo Chúa Giê-su, những dung mạo sẽ tồn tại cho đến tận thế.  Thánh Thần hoạt động qua bốn vị này, ban cho họ sức mạnh để thiết lập một di sản cho toàn Giáo Hội mà không một bản tiểu sử nào có thể thực hiện nổi.

         Theo phương thức của riêng mỗi người, các thánh sử này đã đem sứ điệp Tin Mừng đến tận cùng thế giới.  Các ngài không phải là những nhà truyền giáo rao giảng đi khắp đó đây như thánh Phao-lô và Ba-na-ba, nhưng bằng cách viết xuống tất cả những điều Thánh Thần đã tỏ ra cho mình, các ngài “mang” câu chuyện và con người của Chúa Giê-su đến với hằng triệu triệu người.  Các ngài đã giúp cho Thánh Thần đi vào hết thế này qua thế hệ khác, mang theo những chân lý Chúa Giê-su là Đấng nào và đã làm gì cho chúng ta.

         Chúa Giê-su cũng muốn trao sứ mệnh cho bạn.  Có thể bạn không phải là nhà truyền giáo đi khắp thế giới, nhưng bạn có thể đem Tin Mừng vào thế giới và trở thành một đại sứ cho Chúa Ki-tô.  Chỉ cần để cho lời Tin Mừng chìm sâu vào tâm hồn, bạn đang lót đường cho Thánh Thần đến với mọi người bạn gặp gỡ.  Tóm lại, Người càng sống động trong bạn, Người sẽ càng có thể hoạt động qua bạn!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Chúa nhiều hơn nữa.  Xin Chúa mở mắt tâm hồn con, để con có thể nghe tiếng Chúa và lãnh nhận đức khôn ngoan của Chúa”.