Thứ Năm tuần 10 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 18:41-46

 

Ông bảo nó:  “Hãy trở lại bảy lần!”  (1 Vua 18:43)

 

         Vừa mới đánh bại những ngôn sứ ngoại giáo, ông Ê-li-a biết rằng Thiên Chúa sắp sửa kết thúc nạn đói kéo dài bằng cách cho một trận mưa thật lớn xảy ra.  Nhưng đã bảy lần vị ngôn sứ sai người đầy tớ đi ra ngoài xem có dấu hiệu nhỏ bé nào cho thấy cơn mưa sắp đến chưa.  Rồi bảy lần người đầy tớ đều trở lại báo cáo:  “Không có gì cả!” (1 Vua 18:43).

         Cuối cùng người đầy tớ nói là có nhìn thấy một đốm mây nhỏ.  Như thế là đủ cho ông Ê-li-a rồi.  Ông gửi cho vua một sứ điệp và vội vàng chạy đi.  Gần như ngay sau đó, cơn mưa rất lớn ập đến.

         Bạn có thường thấy mình ở trong vai trò của người đầy tớ không?  Bạn cầu nguyện cho người khác, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ Chúa sắp can thiệp hoặc hành động trong tình huống ấy cả.  Bình thường, điều duy nhất bạn có thể làm là cứ tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục mở mắt để nhận ra một đám mây nho nhỏ, dấu hiệu nói lên Chúa sắp hành động.  Có thể không phải là nhiều lắm, cũng có thể là một thời gian lâu, nhưng bạn biết rằng nhất định Chúa hoàn toàn có thể tạo ra những kết quả to lớn từ những khởi đầu xem ra không mấy hứa hẹn.  Chúa Thánh Thần chỉ cần những khởi đầu nhỏ xíu thôi, cho nên bạn đừng khi nào mất hy vọng!  Hôm nay bạn có thể nhận ra một cụm mây nhỏ nào ở chân trời của bạn không?  Chúa đang chờ đợi điều gì?

         Trước hết bạn hãy tìm kiếm những dấu chỉ nho nhỏ cho thấy Chúa đang hoạt động trong những tình huống mà bạn đem đặt dưới chân Người từ lâu.  Có lẽ tình huống ấy là một người láng giềng đã lâu không muốn nghe Chúa nói, vì họ đang bị tổn thương do một điều họ coi là bất công.  Có lẽ đứa cháu của bạn lâu rồi không đi nhà thờ nữa, nay lại quyết định lấy tên của một vị thánh nó vẫn yêu mến để đặt tên cho đứa con mới sinh.  Có lẽ bạn nhận ra một cuốn sách bạn cùng đọc với một người bạn, đang mở ra một cơ hội chia sẻ Tin Mừng.

         Vậy bạn cũng hãy cố gắng mở lòng đón nhận những ngạc nhiên Chúa dành cho bạn, trong cả những lãnh vực bạn chưa nghĩ tới hoặc chưa cầu nguyện.  Đám mây của Chúa có thể tựa như lời mời bạn đến tham dự một buổi họp mặt với những người bạn bình thường.  Có thể đó là một câu hỏi tự nhiên đang đưa câu chuyện sang một chiều kích mới.  Khi bạn nắm bắt được những dấu chỉ như vậy, cứ hành động đi!  Một điều chắc chắn là:  Chúa không khi nào chậm trễ.  Người đến đúng lúc.  Ước gì chúng ta luôn mở lòng và thức tỉnh trước hoạt động của Người!

 

         “Lạy Chúa, xin mở mắt con để con có thể nhận ra Chúa đang hành động trong đời con và trong thế giới”.