Thứ Tư tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:17-19

Lễ thánh Ba-na-ba, tông đồ

 

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.  (Mát-thêu 5:17)

 

         Cuốn phim Stand and Deliver dựa trên câu chuyện ông Jaime Escalante, một giáo sư toán của một trường tại Los Angeles, California.  Trong khi hầu hết các thầy cô không tin vào những khả năng của học sinh, thì Escalante vẫn tin.  Sử dụng những kỹ thuật tân tiến, ông dạy các học sinh nhiều hơn cả căn bản về toán học.  Ông thách thức chúng cố gắng trổi vượt và chúng đã thực hiện được khi thành công trong cuộc thi toán dành cho học sinh xuất sắc, một cuộc thi thực khó đối với các học sinh mọi thời!

         Chúa Giê-su cũng nói về những ước vọng cao cả.  Người bảo các môn đệ:  “Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời” (Mát-thêu 5:19).  Hơn nữa, so sánh bài đọc Tin Mừng hôm nay với câu chuyện về lòng quảng đại lớn lao của thánh Ba-na-ba khiến chúng ta có cảm tưởng rằng Chúa Giê-su đã đặt ra những mục đích quá cao vượt sức chúng ta.  Đúng vậy!  Bạn hãy nhớ, chính Chúa Giê-su đã cho thấy sự giả hình của các kinh sư và Pha-ri-sêu là vì họ đã đưa ra những tiêu chuẩn quá cao cho hết mọi người, trong khi chính họ thì chẳng lượng sức mình.  Chúa Giê-su không có ý bảo chúng ta rằng việc vào Nước Trời là không khả thi.  Nhưng Người bảo chúng ta rằng chúng ta thực sự có thể thực hiện được sự thánh thiện anh hùng ấy!

         Phải, Chúa mong đợi những điều lớn lao nơi chúng ta.  Nhưng đó không phải vì Người nhìn thấy những điều lớn lao ấy trong chúng ta.  Nhưng Người nhìn thấy hình ảnh của Người trong chúng ta.  Người nhận thấy Thánh Thần của Người trong chúng ta.  Người thấy cả đức tin và lòng mến trong tâm hồn chúng ta đang khi chúng ta vẫn chưa nhận ra!  Người biết chúng ta có thể làm tốt hơn cả việc “đủ điều kiện” để được sống đời đời, vì Người đã ban xuống quá nhiều ơn sủng trên chúng ta.

         Hôm nay bạn có thấy khả năng của bạn, không phải là chỉ là tốt mà còn là đại nữa không?  Bạn thử làm một cuộc “kiểm tra thiêng liêng” trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Hãy làm một danh sách gồm những đức tính tốt Chúa đã đặt nơi bạn.  Cũng làm một danh sách những ước mơ và nguyện vọng của bạn.  Bạn hãy tự bảo mình rằng bạn có thể là một anh hùng đức tin.  Hãy tự nhủ rằng không có tội lỗi nào là quá lớn, không có nỗi sợ nào làm nản lòng nổi, khiến cho bạn lùi bước.  Bạn có thể trở nên một vị thánh như thánh Ba-na-ba, nếu bạn cứ ở bên Chúa và theo Người từng bước.  Cùng với Chúa Giê-su, bạn có thể vượt qua được mọi thử thách đức tin!

 

         “Lạy Chúa, xin giải thoát tâm hồn con, để con từ bỏ mọi sự mà theo Chúa.  Con muốn hoàn thành những kế hoạch Chúa dành cho đời con!”