Chúa Nhật tuần 11 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 34:4b-6,8-9

Lễ trọng kính Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Đức Chúa đi qua trước mặt ông Mô-sê… Ông vội vàng phục xuống đất thờ lạy.  (Xuất Hành 34:6,8)

 

         Thiên Chúa Ba Ngôi.  Ba Ngôi trong một Thiên Chúa.  Quả thực là điều vượt quá khả năng trí tuệ chúng ta.  Các thần học gia và triết gia nổi tiếng trong lịch sử đã nhận ra giới hạn của họ khi đối diện với một mầu nhiệm cao cả như vậy.  Và có lẽ đó chính là trọng điểm.  Thiên Chúa không phải là điều để mổ xẻ và hiểu biết;  Người là Đấng để được thờ lạy và phụng thờ.

         Bạn hãy xem ông Mô-sê trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Thiên Chúa đã cho ông thoáng nhìn thấy vinh quang của Người và việc ấy khiến cho Mô-sê sấp mình xuống đất và thờ lạy.  Thiên Chúa xướng Danh của Người và tỏ ra bản chất của Người:  hay thương xót, nhân từ, chậm giận, giàu lòng ưu ái và trung thành.  Dù chỉ là một thoáng nhìn vào lòng từ bi và thương xót của Thiên Chúa, vì Mô-sê chỉ thấy được sau lưng Thiên Chúa thôi, nhưng thế cũng đủ để Mô-sê quỳ gối khiêm nhường thờ lạy rồi (Xuất Hành 33:22-23).

         Hôm nay trong Thánh lễ, tất cả những đức tính của Thiên Chúa được phô bày, nếu chúng ta biết dùng mắt tâm hồn mà nhìn.  Trong phần Nghi thức Thống hối, lòng thương xót của Người tràn lan.  Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Thiên Chúa sẽ phán dạy chúng ta và tỏ ra tình yêu cũng như sự trung thành của Người.  Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, vinh quang của Người sẽ chiếu tỏa khi Người đến với chúng ta trong hình bánh và rượu.  Rồi chúng ta được đưa vào vinh quang ấy khi rước lấy Người.

         Bạn hãy cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong những cách thức ấy.  Hãy chiêm ngưỡng tình yêu, lòng thương xót và vinh quang của Người.    khi chiêm ngưỡng những điều ấy, bạn         hãy đến với Chúa Thánh Thần xin Người soi sáng cho bạn, chữa lành bạn và giúip bạn yêu mến nhiều hơn.  Rồi cũng như ông Mô-sê, bạn hãy sấp mình xuống đất thờ lạy Chúa.  Bạn hãy cảm tạ Người vì Người trung thành;  hãy ngợi khen Người vì Người chậm giận;  hãy tôn vinh Người vì Người nhân từ.  Quả thực chúng ta đang phục vụ một Thiên Chúa tuyệt vời và đầy lòng thương xót!

 

         “Lạy Chúa, con không thể nào hiểu được Chúa!  Xin Chúa cho con có thể biết Chúa hơn mỗi khi con thờ lạy Chúa hôm nay.  Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con yêu mến Ba Ngôi Thiên Chúa!”