Thứ Ba tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:43-48

 

Hãy yêu kẻ thù.  (Mát-thêu 5:44)

 

         Bạn có tưởng tượng được rằng cuối cùng lên thiên đàng, người đầu tiên bạn gặp lại là người bạn không ưa chút nào khi ở trên trần gian không?  Cứ tưởng tượng điều ấy đi!  Thiên Chúa cũng đã yêu thương người đó và gọi họ tiến tới đỉnh trọn lành.  Rồi những nhân vật xấu xa bạn gặp thấy trong Kinh Thánh thì sao?  Họ là những người như vua Pha-ra-ô, hoàng hậu I-de-ven, hoặc vua Hê-rốt?  Họ không ở ngoài tầm những ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa.  Vậy điều Chúa muốn làm cho bạn cũng là điều Người muốn làm cho người láng giềng khó chịu của bạn, cho cả những bạo chúa tồi tệ nhất lịch sử, là “hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mát-thêu 5:48).

         Đây là một điều ngạc nhiên khác:  kẻ thù của bạn có thể giúp bạn tiến đến mục đích hoàn thiện xem ra không thể thực hiện nổi.  Họ giúp như sau.  Lệnh truyền của Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy nên hoàn thiện xuất hiện ngay sau khi Người giải thích phải đối xử như thế nào với những kẻ ghét chúng ta:  “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (5:44-45).  Nói khác đi, nếu bạn muốn nên hoàn thiên, hãy bắt đầu bằng cách yêu thương kẻ thù.

         Bạn đang nghĩ “Khó quá!” phải không?  Dĩ nhiên là khó!  Ngay cả khi lời kêu gọi hãy nên hoàn thiện được tóm tắt lại ở điểm khởi đầu này, thì việc hoàn thiện đã vượt trên mọi khả năng con người rồi, hoặc giả như có ở trong tầm khả năng con người, thì Chúa Giê-su đã chẳng cần phải chịu đau khổ và chết cho chúng ta.  Nhưng chính nhờ ân sủng Người đã ban qua sự chết và sống lại của Người, nên chúng ta mới có thể theo gương yêu thương trọn ven của Người mà bắt đầu sống điều Người truyền dạy chúng ta.

         Vậy bạn hãy cố gắng cộng tác với ân sủng ấy ngày hôm nay.  Thay vì giữ những tư tưởng hận thù, bạn hãy đọc một kinh nguyện ngắn cầu cho một người đang làm bạn tức tối.  Bạn thử nghĩ xem có thể có những người bạn nên yêu thương hơn nữa, họ thực sự không phải là “kẻ thù”, nhưng là những người bạn coi thường, khinh rẻ, hoặc coi như không đáng cho bạn để ý.

         Bạn hãy bắt đầu với những người đang sống và làm việc với bạn.  Hãy lưu ý tới những tư tưởng thoáng hiện trong đầu óc bạn khi bạn đọc báo hoặc nhìn thấy một người sống lang thang trên hè phố.  Bạn hãy xin Chúa tha thứ khi bạn khám phá ra những lỗi lầm của mình.  Hãy mở lòng đón nhận ơn quảng đại.  Hãy lợi dụng mọi dịp mời gọi yêu thương, rồi sự hoàn thiện của Chúa Cha và Chúa Con sẽ bắt đầu chiếu tỏa trong bạn.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã dựng nên con vì tình yêu.  Xin Cha giúp con đón nhận ân sủng và tiến thêm một bước nữa tới sự trọn lảnh Cha đang kêu gọi con”.