Thứ Bảy tuần 11 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 89

Lễ thánh Aloysio Gonzaga, tu sĩ

 

Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tín bất trung.  (Thánh Vịnh 89:34)

 

         Sau cái chết của tư tế Giơ-hô-gia-đa, một người cố vấn trung thành và khôn ngoan, vua Giô-át đã quay lưng lại với Chúa và bắt đầu thờ các thần ngoại.  Không những ông ta tự ý chọn lựa làm điều này, mà còn đưa cả quốc gia vào con đường phản bội Chúa.  Với tội lỗi tày đình như vậy, Thiên Chúa chẳng thẳng thắn quay lưng lại với Giô-át hay sao?

         Nhưng Thiên Chúa không phải chỉ là Đấng công chính, Người còn là Đấng đầy lòng thương xót nữa!  Người đã không quay lưng lại với Giô-át, cũng chẳng kết thúc ông ta.  Người sai ngôn sứ Da-ca-ri-a tới sửa sai Giô-át và cho nhà vua cơ hội hối cải.  Nhưng Giô-át đã ra lệnh giết vị ngôn sứ.  Khi ấy Thiên Chúa để cho người A-ram đánh bại Giô-át dù nhà vua có binh lực mạnh hơn nhiều.  Rõ ràng Thiên Chúa cho Giô-át một cơ hội khác để xét lại những hành động của mình mà quay về với Người.  Nhưng Giô-át chết mà vẫn không chịu hối cải.  Bất kể thế nào, lòng thương xót của Chúa vẫn bền vững.  Người đã không muốn Giô-át chết trong tội lỗi!  Trái lại, Người tích cực theo đuổi Giô-át, chỉ mong sao nhà vua hãy làm hòa với Người.

         Tuy nhiên đó chưa phải là kết thúc câu chuyện!  Những năm sau đó, Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi dân Người, kiên trì nói với họ qua những lời các vị ngôn sứ và những biến cố trong đời họ.  Người đã không bao giờ bỏ cuộc, và không bỏ cuộc đến nỗi sai Con Một xuống trần gian để cứu độ chúng ta!

         Hết thảy chúng ta đều có những khi cảm thấy bị tội lỗi đè nặng.  Có thể chúng ta thấy mình không thể quay về với Chúa.  Cũng có thể chúng ta thắc mắc liệu Chúa có bỏ rơi chúng ta hay không.  Tuy nhiên ngay trong những lúc như vậy, Chúa đã không bỏ cuộc.  Người vẫn đến với chúng ta để ban cho chúng ta sự tha thứ và lòng nhân từ.  Điều tuyệt vời là lòng nhân từ này không phải là điều gì chúng ta chỉ nhận được một khi chúng ta đã quay về với Người.  Nhưng sự thật là chính lòng nhân từ này đã khuấy động tâm hồn giúp chúng ta quay về với Người trước!

         Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế đó.  Người luôn đổ xuống tràn đầy lòng thương xót, bảo chúng ta rằng quay về với Người là việc không bao giờ quá trễ đâu!

 

         “Lạy Cha, con mắc nợ lòng thương xót của Cha.  Ngay cả khi con thấy mình tồi tệ nhất, Cha vẫn kêu gọi con quay về với Cha.  Ngay cả khi con để cho trái tim mình ra chai đá, Cha vẫn làm cho con mềm lòng và giúp con quay về với Cha.  Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!”