Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:19-23

 

Đèn của thân thể là con mắt.  (Mát-thêu 6:11)

 

         Bạn có biết rằng hàng tá các bệnh tật ảnh hưởng tới thân thể lại có thể bắt đầu được nhận ra bằng một cuộc khám mắt kỹ càng không?  Thí dụ bệnh tiểu đường, thiếu bạch huyết cầu, thấp khớp của thiếu niên và bướu não… Con mắt chúng ta là cửa sổ cho sức khỏe thể xác, thì cũng thế, con mắt chúng ta là những dấu chỉ sức khỏe thiêng liêng.

         Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã nêu lên điểm này sau khi Người nói về việc tích trữ của cải trần gian là điên rồ.  Rồi như để nhấn mạnh thêm đến mối liên hệ giữa hai điều Chúa Giê-su đã nói, bài đọc thứ nhất kể lại câu chuyện về bà A-than-gia, có tham vọng làm hoàng hậu đất Giu-đa.

         A-than-gia là con gái hoàng hậu I-de-ven và vua A-kháp của vương quốc miền bắc Ít-ra-en.  Khi con bà là vua A-khát-gia-hu chết và bà mất ngai vàng thì bà đã cố gắng giết hết mọi người thuộc hoàng tộc vua Đa-vít, để có thể lên nắm quyền.  Mắt bà chăm chú vào việc trở thành hoàng hậu, đến nỗi bà không cần biết mình đã làm tội ác thế nào, miễn đạt được mục đích.

         Nhưng bà Giơ-hô-sê-va, chị của vua A-khát-gia-hu và vợ của tư tế Giơ-hô-gia-đa, đã cứu được hoàng tử Giô-át mới một tuổi và giấu cậu bé ở trong Đền Thờ.  Suốt sáu năm trời khi bà A-than-gia chú tâm vào việc tiêu diệt việc thờ phượng Thiên Chúa, ông Giơ-hô-gia-đa lại chú tâm vào việc đưa miêu duệ vua Đa-vít trở lại ngai vàng.  Nhờ kế hoạch kiên trì và cẩn trọng, Giơ-hô-gia-đa đã có thể lập Giô-át lên làm vua.  Còn bà A-than-gia thì bị hành quyết.

         Trong khi mắt bà A-than-gia mờ đi vì tham lam, Giơ-hô-sê-va và Giơ-hô-gia-đa để mắt hướng vào kế hoạch của Thiên Chúa, là tiếp tục dòng tộc vua Đa-vít.  Khi đến lúc, họ đã hành động thật anh hùng, trong khi A-than-gia lại hành động quái ác.

         Hôm nay trong ngày, bạn hãy xét về sức khỏe thiêng liêng cặp mắt của bạn.  Bạn hãy nghĩ đến những điều mắt bạn chú ý đến và tâm hồn bạn phản ứng thế nào trước những điều bạn thấy.  Thí dụ, bạn có nhìn những căn nhà đẹp và những xe đắt tiền với thái độ ghen tị không?  Bạn có nhìn những người sống lang thang hè phố với sự sợ hãi hoặc khinh bỉ không?  Bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhìn mọi sự giống như Người đang nhìn.  Đó là cách đạt được một tinh thần lành mạnh.

 

         Lạy Chúa, xon cảm tạ Chúa đã ban cho con cái nhìn thiêng liêng.  Xin giúp con nhìn mọi sự bằng cặp mắt và tâm hồn của Chúa.  Xin Chúa giúp con biết giữ cho mắt con được tràn đầy ánh sáng của Chúa”.