Thứ Tư tuần 11 Thường niên

Suy niệm 2 Vua 2:1,6-14

 

Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Ê-li-a ở đâu?  (2 Vua 2:14)

 

         Từ Ê-sau và Gia-cóp cho đến người con hoang đàng, những câu chuyện về thừa kế gia tài có mặt trong Kinh Thánh.  Tuy nhiên trong đoạn này, trọng tâm chú ý đến mặt thiêng liêng hơn là vật chất.  Khi xin ông Ê-li-a cho mình gấp đôi thần trí của ông, Ê-li-sa muốn cầu xin cái danh dự được làm con cái thiêng liêng của ông.  Rồi ở cuối câu chuyện, chúng ta thấy Ê-li-sa bước vào vai trò mớ của mình.

         Câu chuyện xem ra giản dị, có phải không?  Chỉ cần nhận lấy cái áo choàng của vị ngôn sứ, thế là các phép lạ sẽ vô số.  Nhưng điều đó không đích xác xảy ra như thế.  Ê-li-sa đã có thể thực hiện được những điều mình muốn là vì ông đã trải qua nhiều ngày, tháng và năm ở với ngôn sứ Ê-li-a, học hỏi nơi người hướng dẫn của mình.  Ông đã nhìn thấy người của Thiên Chúa hành động;  ông đã nghe ngài giảng;  ông đã cùng cầu nguyện và ăn chay với ngài;  ông đã chịu cùng những bách hại và thử thách với ngôn sứ Ê-li-a.  Cuối cùng, khi ông đi qua sông Gio-đan, không phải vì ông có cái áo choàng thần kỳ của Ê-li-a, nhưng là vì ông đã nằm ở trong trái tim của Ê-li-a.

         Cũng thế, bạn đang chia sẻ phần gia nghiệp của Chúa Ki-tô.  Chúa Thánh Thần đang sống đầy tràn trong bạn.  Nhưng như ông Ê-li-sa hằng ngày đã cùng đi với ngôn sứ Ê-li-a và học trở nên giống như ngài, bạn cũng cần phải bước đi với Chúa Giê-su mỗi ngày, để bạn có thể ở trong trái tim Người.  Đó chính là nơi tỏa ra sức mạnh của Thánh Thần cho đời bạn!

         Dù có ý thức hay không, bạn có lẽ đã dành nhiều thời giờ để ở với Chúa.  Bạn có đi dự Thánh lễ không?  Có cầu nguyện cho bạn bè và gia đình không?  Có đọc Kinh Thánh không? Mỗi giây ở với Người đều đáng giá cả!  Lý do là khi bạn cố gắng làm đẹp lòng Người thì Người còn làm hơn thế nữa ở nơi bạn.  Người luôn nhận những gì nhỏ bé chúng ta dâng cho Người rồi làm cho nó tăng thêm gấp bội, giống như Người làm cho năm cái bánh và hai con cá hóa ra nhiều vậy!

         Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Ê-li-a ở đâu?  Người ở trong tâm hồn bạn!  Bạn hãy cố theo gương Ê-li-a và cả Ê-li-sa nữa, rồi bước thêm một bước trong đức tin của bạn hôm nay.  Hãy khích lệ một người bạn đang chán nản.  Hãy ra khỏi đời sống riêng tư của bạn để giúp đỡ một người trong gia đình.  Nếu có dịp chia sẻ đức tin, bạn hãy nắm lấy cơ hội.  Rồi bạn hãy xem Chúa đổ ân sủng của Người xuống!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã dọn đường cho con được chia sẻ phần gia nghiệp của Chúa”.