Chúa Nhật tuần 12 Thường niên

Suy niệm Đệ Nhị Luật 8:2-3,14b-16a

Lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

 

Anh em đừng quên Đức Chúa.  (Đệ Nhị Luật 8:14b)

 

         Dân Ít-ra-en sắp sửa vào Đất Hứa, nên ông Mô-sê muốn chắc chắn rằng họ phải trung thành với Thiên Chúa một khi đã được ổn định ở quê hương mới.  Vậy ông tập họp họ lại và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho họ suốt cuộc hành trình qua hoang địa.  Ông Mô-sê thuật lại mười tai họa Chúa giáng trên Ai-cập và cuộc vượt qua  Biển Đỏ.  Ông nhắc nhở họ rằng suốt những năm lang thang trong sa mạc, “áo anh em mặc đã không rách, chân anh em đã không sưng lên” (Đệ Nhị Luật 8:4).  Quan trọng nhất, ông đã nhắc nhở họ là Chúa đã nuôi dưỡng họ mỗi ngày bằng man-na.  Nếu họ cứ ghi nhớ lòng nhân lành của Chúa thì họ sẽ tự nguyện phụng sự Chúa và tin tưởng vào Người.

         Chuyển sang Bữa Tiệc Ly, khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su dạy chúng ta “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lu-ca 22:19).  Giống như ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en, giờ đây Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy nhớ đến Người và lòng nhân lành của Người.  Người muốn chúng ta hãy nhớ đến tất cả những gì Thánh lễ nói lên:  việc Nhập Thể làm người phàm, những giáo huấn, lòng thương xót, các phép lạ, cái chết và sự phục sinh của Người.  Người bảo chúng ta rằng khi chúng ta bẻ bánh để tưởng nhớ đến Người, Người sẽ ở lại với chúng ta, dưỡng nuôi chúng ta bằng sự sống và ân sủng của Người.

         Chúng ta thật là có phúc!  Man-na chỉ nuôi sống dân Ít-ra-en trong hành trình trần thế của họ, còn bánh hằng sống của Chúa Giê-su dưỡng nuôi chúng ta để sống muôn đời.  Man-na từ trời rơi xuống đất, còn bánh hằng sống từ đất mà đến và đưa chúng ta lên trời.  Man-na chỉ nhắc nhở về dân Chúa, còn bánh hằng sống là chính Chúa.

         Vậy hôm nay khi bạn rước lễ, hãy nhớ bạn đang lãnh nhận Đấng nào và Người đã làm gì cho bạn, cũng đừng quên những điều này trong tất cả ngày sống!  Ghi nhớ sẽ giúp bạn chú tâm đến phần gia nghiệp đời đời của bạn.  Nó cũng giúp bạn tuân giữ các điều răn của Chúa.  Rồi quan trọng nhất, nó sẽ giúp bạn xác tín rằng không gì có thể tách rời bạn ra khỏi tình yêu của Chúa!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nhớ đến tình yêu của Chúa hôm nay và mọi ngày”.