Thứ Ba tuần 12 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 1:57-66,80

Lễ sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả

 

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.  (Lu-ca 1:80)

 

         Bạn thử nghĩ đâu là điều gây ấn tượng nhiều nhất về thánh Gio-an Tẩy Giả?  Lòng nhiệt thành đặc biệt của ngài dành cho Chúa?  Việc rao giảng hăng say và rõ ràng?  Có thể là việc từ bỏ hy sinh hoặc khiêm nhường, mặc dù ngài nổi tiếng?

         Tuy nhiên điều sau đây thì sao?  Là mặc dù còn là một bào thai, Gio-an đã nhảy mừng trước sự hiện diện của Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su.  Bạn cứ tưởng tượng xem, đây là một em bé chưa sinh ra, thế mà ý thức được đời sống bên ngoài bụng mẹ;  tiếng Mẹ Ma-ri-a chào khi viếng thăm bà Ê-li-sa-bét đã làm cho cậu được tràn đầy Thánh Thần và nhảy mừng!

         Việc Gio-an nhảy mừng có thể nhắc nhớ chúng ta về bà Rê-béc-ca, vợ ông I-xa-ác, vì bà cũng cảm thấy một sinh hoạt khác thường của hai đứa con song sinh trong bụng bà.  Rê-béc-ca hỏi Chúa tại sao xảy ra điều ấy, và Người bảo bà rằng một điều mang tính cách thiêng liêng và tiên báo đang diễn tiến trong bà (Sáng Thế 25:20-23).  Vua Đa-vít cũng nhảy múa trước hòm bia Giao ước.  Ngài yêu mến Thiên Chúa đến nỗi không kìm hãm nổi sự vui mừng khi trông thấy hòm bia Thiên Chúa cuối cùng được đem trở về Giê-ru-sa-lem an toàn (2 Sa-mu-en 6:14-15).  Ngôn sứ I-sai-a đã viết rằng trong thời sắp tới, khi vinh quang Chúa được tỏ hiện, thì ngay đến kẻ què cũng sẽ nhảy mừng (I-sai-a 35:4-6).

         Tất cả những điều chứng tỏ trên đều cho thấy rằng chúng ta một phần nào cũng có thể nhận biết Chúa, bất kẻ chúng ta làm gì hoặc là ai.  Sự nhận biết ấy đã được đánh dấu khi Người dựng nên chúng ta.  Khả năng nhận biết Chúa không bị giới hạn đối với một em bé chưa sinh ra hoặc đối với các vị đại thánh.  Chính nơi chúng ta có một điều gì đó mà Chúa Thánh Thần muốn làm cho nó sống động, để chúng ta cũng có thể nhận biết Chúa Giê-su sâu xa hơn và được vui mừng trong sự hiện diện của Người.

         Vậy chúng ta hãy cùng với thánh Gio-an Tẩy Giả nhảy mừng.  Đúng vậy, Chúa Giê-su đang hiện diện với chúng ta như Người đã hiện diện với thánh Gio-an, lại còn hơn thế nữa vì chúng ta được rửa tội để nhận lấy sự sống của Người.  Nên chúng ta hãy nói với Chúa Giê-su rằng chúng ta hạnh phúc biết mấy vì đã được Người cứu chuộc.  Chúng ta hãy ngợi khen Người vì lòng thương xót và quyền năng chữa lành của Người.  Trên hết mọi sự, chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta thuộc về Người và Người thuộc về chúng ta!

 

         “Lạy Chúa, con rất vui vì Chúa đang sống trong con.  Tình yêu của Chúa thật mạnh mẽ đến nỗi làm cho con muốn hát lên và nhảy mừng trong sự hiện diện của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa!”