Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Suy niệm 2 Vua 17:5-8,13-15a,18

 

Họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ.   (2 Vua 17:14)

 

         Vua Hô-sê của nước Ít-ra-en mắc kẹt trong tình huống trên búa dưới đe.  Ông đã trở thành chư hầu cho vua Át-xi-ri.  Nhưng việc làm đồng minh này lại khiến cho ông khó chịu, nên ông tìm cách để thoát ra.  Ông sai các sứ giả sang Ai-cập, một đối thủ hùng mạnh phía bên kia Ít-ra-en, với hy vọng sẽ có một sự liên hợp đối đầu để che chở ông chống lại Át-xi-ri.  Đón bắt được âm mưu này, Át-xi-ri không ngần ngại bắt Hô-sê cầm tù và trừng trị Ít-ra-en.  Nói tóm lại, tác giả sách 2 Vua giải thích tại sao Ít-ra-en lại hoàn toàn thất bại:  là vì dân chúng cậy nhờ vào sự trợ giúp của loài người, thay vì nương tựa vào quyền năng của Thiên Chúa.

         Nhận định như thế có phải là điều quen thuộc không?  Khi phải đối phó với một thử thách, chẳng phải là điều bất thường khi người ta vận dụng mọi khả năng con người để tìm ra cách giải quyết.  Có lẽ khả năng đó là y học, một thứ thuốc làm phép lạ.  Có thể là một nhà lãnh đạo chính trị mới đưa ra một khởi đầu mới.  Có thể là việc tư vấn giúp chúng ta phân tích tình trạng phức tạp.  Có lẽ một cuộc chính sách đầu tư mới sẽ giúp bảo đảm cho tương lai.

         Tất cả đều là những phương thức tốt, nhưng chúng có thể đưa chúng ta đi quá xa.  Chúng có thể giúp giải quyết những khó khăn cá nhân, nhưng không giải pháp nào có thể cho chúng ta một viễn tượng về cuộc sống để nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta, bất kể điều gì xảy ra cho chúng ta.  Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm việc ấy!  Vua Hô-sê đã thất bại, bởi thay vì lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa qua các vị ngôn sứ, ông lại lập tức chọn lựa một kế sách chính trị lừa đảo.  Có lẽ ông đã thất bại nặng nề trong mọi việc, nhưng ông lại chẳng khi nào để cho Chúa cơ hội giúp đỡ ông.  Đó chính là tai họa.

         Câu chuyện vua Hô-sê tựa như một lời cảnh báo cho chúng ta, nên chúng ta hãy chú ý lắng nghe.  Chúng ta hãy quyết tâm quay về với Chúa trước hết thay vì đến với Người vào lúc chót.  Chúng ta hãy đối phó với mọi thử thách bằng lời tuyên xưng:  “Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất” (Thánh Vịnh 121:2).  Đây là chân lý nền tảng cho hoàn cảnh con người chúng ta, và đây cũng là nền tảng đời sống đức tin của chúng ta.  Chúng ta lệ thuộc vào Chúa từ đầu đến cuối đời.

         Vậy bạn đừng bao giờ quên rằng Chúa cam kết thực hiện những mục đích cao cả và vinh quang của Người trong cuộc sống bạn.  Đừng bao giờ quên rằng Người muốn chỉ đem điều tốt lành cho những ai yêu mến Người và tìm sự hướng dẫn của Người (Rô-ma 8:28).

 

         “Lạy Chúa trời đất, Chúa là nguồn hy vọng duy nhất đời con.  Con đặt tất cả tin tưởng nơi Chúa”.