Thứ Năm tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:21-29

 

Ta không hề biết các ngươi.  (Mát-thêu 7:23)

 

         Có khi nào bạn biết một kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ chưa?  Bạn biết đấy, đó có phải là một người luôn nhắc tới những người quan trọng mà họ biết không?  Bình thường người ta phóng đại bằng cách biến một quan hệ hoặc giao tiếp xa xôi thành một khẳng định như “Ồ, tôi biết người đó mà!”  Ai trong chúng ta chẳng bị cám dỗ dùng tên một người nổi tiếng để tạo ảnh hưởng hoặc lôi kéo được sự kính trọng của những người quen biết?

         Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho thấy rõ cái lối thấy người sang bắt quàng làm họ kia không được việc đâu!  Nhưng Người muốn có mối tương quan thực sự với chúng ta.  Người muốn chúng ta biết Người thật riêng tư, giống như Người biết chúng ta vậy.  Người không muốn chúng ta biết Người theo lối sách vở hoặc qua đường.  Dù chúng ta có bận rộn với công việc của Người tại gia đình, cộng đồng hoặc giáo xứ, thì Người vẫn muốn chúng ta mỗi ngày một gần gũi Người hơn ở ngay trong tâm hồn chúng ta.  Chúa Giê-su không muốn những người đầy tớ, nhưng Người muốn có những người bạn hữu.

         Vậy biết Chúa Giê-su nghĩa là gì?  Làm sao mỗi người có thể xây dựng mối tương quan với Con Thiên Chúa hằng sống?  Việc này xem ra khó vô cùng, nhưng thực ra lại chẳng có gì phức tạp hay mầu nhiệm cả.  Cũng rất giống với việc tạo dựng mối tương quan với một người khác thôi.  Bạn dành thì giờ cho Người;  bạn nói với Người;  bạn lắng nghe Người;  bạn học tín thác vào Người;  bạn chia sẻ với Người những điều bí mật của bạn;  bạn để Người nhìn bạn trong những cái tốt nhất cũng như những cái xấu nhất.

         Đừng để cho âm hưởng của bài Tin Mừng hôm nay làm bạn sợ hãi.  Quan tâm của Chúa Giê-su là chúng ta hãy biết Người, nhưng Người cũng chẳng bỏ chúng ta giả như mối tương quan chúng ta với Người chưa được sâu xa giống như các vị đại thánh đâu.  Trái lại, thay vì lo lắng do câu nói của Chúa “Ta không hề biết các ngươi”, thì bạn cứ nhắm mục đích muốn được biết Người mỗi ngày một sâu xa hơn.

         Giờ đây bất kể bạn biết Chúa như thế nào, bạn cứ đến gần Người hơn nữa.  Tuần này khi đọc Kinh Thánh, bạn hãy lắng nghe tiếng nhỏ nhẹ của tâm hồn bạn.  Bạn hãy tập thói quen viết xuống những gì bạn nghĩ Chúa đang nói với bạn.  Rồi bạn hãy dành thì giờ nói với Người.  Hãy nói với Người về ngày sống của bạn.  Hãy bày tỏ những hy vọng, sợ hãi của bạn và hãy xem bạn có cảm thấy Người đang dẫn dắt hoặc an ủi bạn không.  Đầu tư như thế vào mối tương quan này là bạn đang xây nhà trên nền móng chắc chắn dư sức chống chọi với bão táp.

 

         Lạy Chúa, con muốn biết Chúa và được Chúa biết.  Xin Chúa kéo con đến gần Chúa”.