Chúa Nhật tuần 13 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 4:6-8,17-18

Lễ thánh Phê-rô và Phao-lô, tông đồ

 

Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời.  (2 Ti-mô-thê 4:18)

 

         Khoan đã!  Đoạn thư này xem ra rất giống với Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay:  “Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những ai kính sợ Người” (Thánh Vịnh 34:8).  Tuy nhiên điều ấy cũng không có gì lạ đối với chúng ta.  Sở trường của thánh Phao-lô là rút ra từ Kinh Thánh một chân lý và sắp đặt lại để nó phản ảnh kinh nghiệm riêng của ngài.  Đây chính là điều ngài đã thực hiện trong đoạn thư hôm nay.  Suy nghĩ về nhiều năm rao giảng Tin Mừng, ngài biết rằng dù cho cuối đời ngài đang tới gần, nhưng Chúa vẫn tiếp tục thi hành lời hứa được công bố trong câu Thánh Vịnh này.

         Dĩ nhiên đây không phải là một công thức ma thuật.  Chúng ta không thể bắt buộc Chúa làm một điều gì bằng cách chỉ nói với Người những lời cầu khẩn thích hợp.  Nhưng quả là một kỹ thuật rất hữu hiệu mà các thánh đã sử dụng qua nhiều thời đại, để nâng tâm trí lên với Chúa.

         Vậy bạn cứ thử đi.  Bạn hãy lấy một câu Kinh Thánh hợp với một điều gì bạn đang cảm nghiệm, rồi trong ngày bạn hãy lập đi lập lại.

         Vẻ đẹp của lúc bình minh có khiến cho bạn say sưa không?  “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa!” (Thánh Vịnh 19:1).  Khi đi xưng tội?  “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!” (Thánh Vịnh 136:1).  Khi tìm kiếm một động lực thúc đẩy?  “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết!” (Phi-líp-phê 4:13).  Những cảm nghiệm giống như vậy gặp thấy rất nhiều trong Kinh Thánh!

         Tuyên xưng Lời Chúa theo cách như trên có thể bắc cầu cho chúng ta suy niệm.  Nó có thể giúp bạn chú ý tới thiên đàng.  Nó cũng có thể cho bạn một viễn tượng mới và làm cho thái độ của bạn được phấn chấn.  Nhất là nó có thể giúp sửa sai những tư tưởng của bạn và đưa bạn đi theo tâm trí của Thiên Chúa.

 

         “Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha đã ban lời của Cha cho con!  Xin Cha giúp con tuyên xưng lời Cha suốt ngày sống của con, để con có thể giữ lòng trí luôn gần với Cha!”